Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần XXVI Mùa Thường Niên - Thánh Phanxicô Assisi - Lễ nhớ | Lc 9:57-62 | Phút Cầu Nguyện

Hôm nay, mừng lễ kính nhớ thánh Phanxicô Assisi, Giáo hội muốn cho chúng ta thấy gương của một chứng nhân đã quyết tâm trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, theo Chúa một cách triệt để. Mặc dù là một thiếu gia con nhà giàu, đời sống hoàng gia đầy đủ chẳng thiếu thốn chi, nhưng cậu thanh niên Phanxicô thành Assisi đã quyết tâm triệt để sống khó nghèo và theo Chúa trên con đường thập tự... 

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Tư Tuần XXVI Mùa Thường Niên
Thánh Phanxicô Assisi - Lễ nhớ

hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9:57-62)

57 Hôm ấy, đang khi thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. 58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.

59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!”. Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”. 60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa”.

61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”. 62 Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với nước Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

Đặt trong mạch văn, bối cảnh và ý định rất rõ ràng, thánh sử Luca muốn trình bày cuộc đời Chúa Giêsu như là một hành trình lên Giêrusalem, mà đích điểm là cái chết của Người trên thập giá. Trong hành trình ấy, Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ theo Người. Và kèm theo đó, Chúa Giêsu đã đưa ra những điều kiện, những tiêu chuẩn. Và một trong những điều kiện đó là chia sẻ cuộc sống nay đây mai đó với Người. Không nhà không cửa, sống nhờ vào sự bố thí của người khác, sống không có lấy một tiện nghi tối thiểu, Chúa Giêsu muốn những kẻ theo Người chuẩn bị đương đầu với số phận bi thảm mà chính Người phải trải qua. Cuộc khổ nạn và cái chết của Người trên thập giá là một sự lột bỏ trọn vẹn đối với tất cả mọi an toàn trong cuộc sống.

Một điều kiện nữa Chúa Giêsu đòi buộc: đó là dấn thân rao giảng Tin mừng nước Chúa. Một cuộc sống từ bỏ sẽ không có giá trị nếu đó không là dấu chỉ của một cuộc đầu tư trọn vẹn vì nước Trời. Và Chúa phải là tất cả đối với người môn đệ đến độ họ phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì Người. Nếu cần thiết, cũng phải cắt đứt ngay cả những liên hệ ruột thịt họ hàng. Chúa Giêsu phải được đặt vào trọng tâm cuộc sống của người môn đệ.

Theo Chúa Giêsu, trở nên người môn đệ của Người không phải chỉ dành riêng cho một số người ưu tuyển, nhưng là cho tất cả mọi người. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ của Chúa Kitô.

Hôm nay, mừng lễ kính nhớ thánh Phanxicô Assisi, Giáo hội muốn cho chúng ta thấy gương của một chứng nhân đã quyết tâm trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, theo Chúa một cách triệt để. Mặc dù là một thiếu gia con nhà giàu, đời sống hoàng gia đầy đủ chẳng thiếu thốn chi, nhưng cậu thanh niên Phanxicô thành Assisi đã quyết tâm triệt để sống khó nghèo và theo Chúa trên con đường thập tự. Thánh Phanxicô muốn giống Chúa Giêsu cách trọn vẹn trong sự khó nghèo, trong tình yêu, trong sự giảng dạy và trong đau khổ. Chính vì thế, Phanxicô đã hết lòng yêu thương những người nghèo khó, nhất là những bệnh nhân, người bị bỏ rơi.

Là người Kitô hữu, trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa tội, mỗi chúng ta cũng được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, được gia nhập Hội thánh Chúa, là môn đệ Chúa Kitô. Vì lẽ đó, mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi hãy dứt khoát từ bỏ những gì không phù hợp với tư cách người con của Chúa.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: một khi đã là môn đệ của Chúa Giêsu, đã đi theo Chúa thì phải từ bỏ mọi tham vọng, mọi ràng buộc, nhất là về của cải vật chất, danh vọng, địa vị và thỏa mãn cá nhân để tự do hiến thân mình cho Chúa, trọn vẹn thuộc về Chúa để làm công việc cho Chúa. Sống phó thác và tin tưởng nơi Chúa trọn vẹn, và tiếp tục là dấu chỉ, là tín hiệu của nước Trời cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết học gương sáng của thánh Phanxicô về lòng can đảm để tiếp bước theo Chúa trên con đường hoàn thiện, biết sẵn sàng từ bỏ những quyến luyến của những toan tính danh vọng địa vị, thoả mãn những đam mê… để luôn sống mật thiết với Chúa và giữ gìn phần rỗi của mình. Amen.