Clock-Time

Suy niêm Lời Chúa thứ Sáu sau Chúa Nhật V Mùa chay C

Chúa Giêsu chính là ngôi hai con Thiên Chúa. Chúa Cha sai Ngài đến trần gian, mặc lấy xác phàm, sống giữa chúng ta...
Lời Chúa: Ga 10, 31-42
 
Chúa Giêsu chính là ngôi hai con Thiên Chúa. Chúa Cha sai Ngài đến trần gian, mặc lấy xác phàm, sống giữa chúng ta, giúp con người nhận ra ơn gọi làm con Thiên Chúa, cảm thấu lòng thương xót của Ngài dành cho từng con người và luôn có Ngài hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Ngài chọn chúng ta làm gia nghiệp.

 
Hạnh phúc thay dân nào chọn người làm gia nghiệp.” (Tv 32,12)

Do giới hạn của trí tuệ, còn thiếu hiểu biết lời Chúa. Người Do Thái cho rằng Chúa Giêsu nói lời phạm thượng: “… ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.”(Ga 10,33).

Dù người Do Thái lấy đá để ném Đức Giêsu rồi tìm cách bắt người, nhưng đức Giêsu khai mở tâm trí họ, giúp họ tin nhận Ngài là con Thiên Chúa “… dù các ông không tin Tôi, ít ra hãy tin các việc của Cha Tôi. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: “Chúa Cha ở trong Tôi và Tôi ở trong Chúa Cha”.(Ga 10,38).

Chúng ta vừa suy niệm Lời Chúa, chúng ta đã nhận ra sự kiên vững thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng nơi Đức Giêsu, và nhận ra sự giới hạn hiểu biết Lời Chúa nơi bản thân.

Mỗi người luôn được Chúa mời gọi siêng năng đọc Lời Chúa, suy niệm để hiểu và sống Lời Chúa và kiên vững thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng. vì Chúa hết lòng yêu thương con người, Chúa đã tìm đủ mọi cách để giúp con người bỏ đàng tội lỗi mà tin theo Chúa để được cứu độ.

Xin Chúa Thánh thần soi lòng mở trí giúp con hiểu Lời Chúa nói, đón nhận việc Chúa làm, cảm thấu lòng thương xót của Chúa mà ăn năn hối cải thật lòng trong mùa chay này. Amen.

 
Lm. Laurensô Trương Văn Luyện