Clock-Time

Suy Niệm Mùng 1 Tết 2018 - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mt 6: 25-34 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng..."
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

Ngày 16/02/2018

Thứ Sáu sau Thứ Tư lễ Tro

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu (Mt 6: 24-35)
 
25 Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.30Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!31Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.


Suy niệm


Ngày đầu năm, mọi người thường dành cho nhau lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an và những lời chúc tốt đẹp khác. Như thế, lời chúc bình an là một trong những điều mà người ta mong muốn dành cho nhau. Nhưng vì sao người ta thường cầu chúc sự bình an?

Lời Chúa hôm nay sẽ giúp cho ta tìm được sự bình an. Vì bình an là gốc của mọi điều tốt lành khác. Có bình an con người sẽ có được những thứ khác.

Chúa Giêsu đã nói rằng: "Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống không trọng hơn của ăn, và thân thể không trọng hơn áo mặc sao?”

Lời Chúa dạy thật ý nghĩa và chí lý. Trong cuộc sống, người ta thường hay lo cho mình “của ăn áo mặc”, nhưng nếu có lo điều đó cũng chính đáng và là điều cần phải làm. Thế nhưng, cái lo này thường làm cho người ta quên mất đi cái chính yếu mà mình đang có đó là “mạng sống và thân thể”. Chúa nhắc chúng ta nhìn về điều chính yếu Chúa ban cho, Chúa đã trao cho con người mạng sống, cái mà con người không thể làm gì trên nó được, không kéo dài cũng không rút ngắn, không sớm cũng không muộn… mạng sống của con người tùy thuộc vào tay Chúa.

Chúng ta không can thiệp được về thân thể của mình, có chăng mình chỉ có thể giúp mạng sống và thân thể an toàn và tốt đẹp thêm. Thế nhưng cũng có nhiều người lại đánh mất hoặc làm tổn hại cái chính mà mình đang có để lo tìm cái phụ. Những cái phụ thuộc ấy nếu lo lắng quá đáng sẽ làm mất đi sự bình an trong con người của mình.

Chúng ta là những người đã dám tin vào quyền năng và ơn Chúa, thì phải có một lối sống và cách hành xử khác, dám để cho lời Chúa hướng dẫn mình, bởi vì Chúa Giêsu đã nói: “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần gì”. Chúa Giêsu dạy như thế, không có ý nói chúng ta ỉ lại và nại vào sự quan phòng của Chúa, nhưng Chúa muốn dạy mình phải biết nỗ lực hết sức để cộng tác với Chúa trong niềm tin tưởng Chúa sẽ chúc lành.

Như vậy điều đem lại bình an là vui với những ơn ban mà mỗi người nhận lãnh hằng ngày.

Cầu xin bình an trong năm mới, là cầu xin cho chúng ta cảm nghiệm những ơn Chúa ban cho mình và cầu xin cho mình có được lòng tin vào sự quan phòng của Chúa.

Nguyện xin Chúa Giêsu là Chúa của mùa Xuân ban phúc lành cho mọi người một năm vạn sự như ý. Và cũng xin Chúa giúp mỗi nguời biết vươn lên trong đường nhân đức và mạnh mẽ trong đức tin, đức cậy và đức mến. Nhất là xin Chúa ban cho mỗi người luôn có được sự bình an của Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường