Clock-Time

Suy Niệm Mùng 1 Tết 2021 - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mt 6: 25-34  Chúa mời gọi: “tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn các điều khác Ngài sẽ ban thêm cho các con”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN B

MÙNG 1 TẾT TÂN SỬU

Ngày 12/02/2021


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu (Mt 6: 24-35)

25 Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.30Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!31Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Suy niệm

Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy xác tín: “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn các điều khác Ngài sẽ ban thêm cho các con”. Đây là cốt lỗi của đời sống người Công giáo chúng ta.

Quả thế, ngày đầu năm mới, chúng ta vẫn có thói quen chúc nhau những điều thật tốt đẹp; mong muốn cho nhau được sức khoẻ, hạnh phúc và giàu có. Đó là ước muốn rất chân thành của mỗi chúng ta dành cho nhau. Ước muốn thoả đáp những lo lắng mà ai ai cũng quan tâm: “ăn gì, uống gì, lấy gì mà mặc” trong năm mới đáng đến. Đó là điều mong ước và tìm kiếm của tất cả mọi người dù có đạo hay không có đạo.

Thế nhưng, trước thềm năm mới, chúng ta lại được Chúa yêu thương mời gọi tín thác vào sự quan phòng của Chúa: “Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó”. Nói khác đi Chúa mời gọi chúng ta xem của cải vất chất chỉ là phương tiện giúp chúng ta đến với Chúa, giúp chúng ta đạt đến hạnh phúc là chính Chúa. Đừng bao giờ xem chúng như cứu cánh và cùng đích của cuộc sống. Vì thế, Chúa mời gọi: “tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn các điều khác Ngài sẽ ban thêm cho các con”. Thiên Chúa sẵn lòng “ban thêm” cho chúng ta những của cải trần gian, sau khi Ngài ban cho chúng ta điều quan trọng hơn, quí giá hơn, đó là cuộc sống công chính và hạnh phúc trong Chúa. 

Lạy Chúa, trong ngày đầu xuân mới này, xin cho chúng con biết tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con luôn nhận ra muôn phước lành Chúa rộng tay thi ân trên cuộc sống chúng con. Chúng con luôn tín thác vào Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường