Clock-Time

Suy Niệm Mùng 2 Tết - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 15: 1-6: Hôm nay mùng Hai tết, người Việt chúng ta cũng có truyền thống hiếu kính với tổ tiên ông bà cha mẹ còn sống và đã qua đời
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

MỒNG HAI TẾT 

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ VÀ CHA MẸTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 15: 1-6)

1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?”6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,còn lòng chúng thì lại xa Ta.7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,

vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”.9 Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!11 Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi,12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”Suy niệm

Những người Pharisêu phàn nàn với Đức Giêsu về các môn đệ của Người đã vi phạm truyền thống của tiền nhân là “không rửa tay khi dùng bữa”. Việc rửa tay trước khi ăn để giữ vệ sinh là truyền thống tốt, cớ sao Đức Giêsu trách mắng người Pharisêu? Người trách họ bởi vì họ giữ nghiêm ngặt những tập tục cha ông hơn việc tuân giữ điều răn của Thiên Chúa. 

Hơn nữa, họ còn giải thích xa lệch với giới răn của Chúa và thực hành sai Lời Chúa dạy. Điều răn thứ tư phải thảo kính cha mẹ thì họ nói rằng: của cải giúp cha mẹ đều là lễ vật dâng Chúa rồi, thì không cần thờ cha kính mẹ nữa. Đức Giêsu đã quở trách và gọi họ là những kẻ đạo đức giả.

Hôm nay mùng Hai tết, người Việt chúng ta cũng có truyền thống hiếu kính với tổ tiên ông bà cha mẹ còn sống và đã qua đời: Thắp nén hương và xin lễ cho ông bà tổ tiên; đến mừng tuổi ông bà cha mẹ, v.v. Đó là những truyền thống tốt đẹp hợp với Lời Chúa dạy. Chúng ta cần phải giữ và phát huy. Hơn thế nữa, chúng ta không chỉ nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ trong những ngày xuân hay những ngày kỷ niệm khác, mà chúng ta còn phải thực hiện hành vi thảo kính mỗi ngày: tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các ngài, quan tâm chăm sóc khi cha mẹ già yếu, bệnh tật, v.v. Bằng không hãy coi chừng! chúng ta sẽ bị khiển trách như Đức Giêsu đã quở trách những người Pharisêu là “kẻ đạo đức giả”.

Lạy Chúa, xin khơi lòng mở trí giúp chúng con thực hành những điều tốt đẹp hợp với Tin Mừng và nhất là luôn thực thi Lời Chúa dạy bằng tấm lòng thành, chứ không vụ hình thức bên ngoài. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường