Clock-Time

Suy Niệm Mùng 2 Tết 2020 - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Hôm nay, gia đình chúng ta quy tụ bên nhau đông đủ thật là hạnh phúc biết bao, hạnh phúc hơn là giờ này lại được cùng nhau cầu nguyện cho tổ tiên ông bà cha mẹ, “vì kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa (Ep 6,1-2).

SUY NIỆM HẰNG NGÀY


CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN A


MÙNG HAI TẾT CANH TÝTin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mát-thêu (Mt 15: 1-6)
 

1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng:2 "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”3 Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.5 Còn các ông, các ông lại bảo: "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi,6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.7 Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng:8 "Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.9 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.


SUY NIỆM
 

Là người Việt Nam, không ai là không biết câu ca dao này:

Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ, kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
.

Hôm nay thật là ngày hạnh phúc và đầm ấm khi các thành viên trong gia đình được quy tụ bên nhau để nhớ về tổ tiên ông bà cha mẹ. Con cháu cầu chúc cho ông bà cha mẹ và cháu con cũng được ông bà cha mẹ chúc phúc. Đây chính là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Truyền thống này càng đẹp hơn nữa khi đi vào tinh thần của Chúa và những giới răn của Người.

Hôm nay, gia đình chúng ta quy tụ bên nhau đông đủ thật là hạnh phúc biết bao, hạnh phúc hơn là giờ này lại được cùng nhau cầu nguyện cho tổ tiên ông bà cha mẹ, “vì kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa (Ep 6,1-2). Vậy lời hứa ở đây là lời hứa gì? Ai hứa? Có lẽ hôm nay, chúng ta cũng đã nhận biết bao lời chúc phúc về sức khoẻ, tuổi tác, của cải vật chất, công ăn việc làm, vạn sự như ý, v.v. đây mới chỉ là lời cầu chúc mong được như vậy. Lời hứa mà chúng ta muốn biết ở đây là của Chúa - Đấng ban sự sống và là Đấng chân thật hứa với chúng ta: Hãy tôn kính cha mẹ, “để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này (Ep 6, 3). Đây mới chính là lời chúc phúc thật. Lời chúc phúc của Chúa dành cho những ai biết thảo kính cha mẹ. Nhờ vậy, họ đã tròn chữ hiếu và trọn đạo làm con.

Nguyện xin Chúa Xuân chúc lành cho buổi họp mặt gia đình hôm nay. Xin Chúa Xuân cư ngụ đến từng gia đình, mang ơn lành đến cho muôn nhà để mọi người được hưởng nếm những giây phút bình yên nhất bên nhau.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con hiểu được rằng Chúa cũng có một gia đình, có cha có mẹ, Chúa đã thảo kính với cha mẹ, xin cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con sống trọn đạo làm con. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường