Clock-Time

Suy Niệm Mùng 3 Tết - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 25: 14-30: Tin Mừng được chọn đọc trong ngày lễ hôm nay đáng để chúng ta lưu tâm trong suốt cuộc đời. Đừng bao giờ so sánh mình với ai, khi chỉ nghĩ rằng nén bạc của mình được trao ít hơn nén bạc của người khác.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

MỒNG BA TẾT TÂN SỬU


THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mát-thêu (Mt 25: 14-30)

 
14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
 

SUY NIỆM

Mùng Ba Tết cổ truyền, xin ơn thánh hoá công ăn việc làm, chúng ta xin Chúa thánh hoá công việc làm của chúng ta. 

Đầu năm, chúng ta đều mong ước công việc làm ăn trong năm mới luôn gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, gặt hái nhiều thành công.  

Xin ơn thánh hoá công ăn việc làm, trước hết, chúng ta tin tưởng và phó thác vào tình thương của Chúa quan phòng. Chúng ta khiêm nhường đặt mình trước Chúa. Cố gắng là của chúng ta, công việc là của chúng ta, tài năng thì tuỳ theo khả năng mỗi người, nhưng sự thành toàn còn tuỳ thuộc vào ý muốn của Chúa. Ông bà mình vẫn dạy: muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Quả vậy, với sự cố gắng hết mình cho mọi công việc, với sự siêng năng và tư duy sáng tạo, chúng ta hãy làm với tất cả năng lực của mình có được. Hãy phó dâng cho Chúa và tin tưởng Chúa thương chúc lành cho chúng ta. 

Tin Mừng được chọn đọc trong ngày lễ hôm nay đáng để chúng ta lưu tâm trong suốt cuộc đời. Đừng bao giờ so sánh mình với ai, khi chỉ nghĩ rằng nén bạc của mình được trao ít hơn nén bạc của người khác. Cứ mãi nhìn vào đó, chúng ta chỉ là những người bất mãn và tự ti. Cũng đừng bao giờ cho rằng tôi có mười nén bạc, nhiều hơn người về khả năng, về điều kiện… rồi tỏ ra tự tin thái quá và tự mãn, kiêu căng. Trong đời, chúng ta dễ bị rơi vào hai thái cực đó, ít có ai đủ tinh tường để nhận ra đích xác nén bạc của mình vừa vặn với con người mình, và nó cũng phù hợp với con người mình ở đây và ngay lúc này. 

Thời nay, người ta hay nói câu: nếu muốn thì người ta tìm cách, không muốn thì người ta tìm lý do. Quả đúng vậy, với một nén bạc duy nhất, nếu bạn muốn bạn sẽ tìm cách để làm sinh lời không chỉ một nén mà còn nhiều nén. Tìm cách có khi chỉ đơn giản là chúng ta làm hết khả năng của mình. Dù có không như mong muốn, thì chí ít cũng là rèn luyện ý chí để chúng ta can trường hơn và nhận ra thực sự được Chúa giúp chúng ta mỗi ngày để đạt đến sự thành toàn. 

Mong rằng, với nổ lực và cố gắng, mọi công việc chúng ta làm với ý hướng ngay lành và lòng thiện chí, chúng ta sẽ được Chúa ban ơn để sinh ích, không chỉ là vật chất mà nhất là phần thiêng liêng cho chính chúng ta. Chúng ta hãy tín thác vào tình thương của Chúa quan phòng. Amen.      


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường