Clock-Time

Suy Niệm Mùng 3 Tết - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 25: 14-30: Ngày mùng ba Tết, trong lúc hầu hết mọi người còn mải mê ăn tết thì Hội Thánh đã nhắc ta nghĩ tới công ăn việc làm. Hội Thánh còn dành trọn các thánh lễ ngày mùng Ba...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

MỒNG BA TẾT


THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mát-thêu (Mt 25: 14-30)

 
14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
 

SUY NIỆM

 
Ngày mùng ba Tết, trong lúc hầu hết mọi người còn mải mê ăn tết thì Hội Thánh đã nhắc ta nghĩ tới công ăn việc làm. Hội Thánh còn dành trọn các thánh lễ ngày mùng Ba để cầu xin Chúa thánh hóa lao động của ta.

Chuyện ngụ ngôn kể rằng: Môt người kia muốn leo lên núi, nhưng ông lại không có một chút cố gắng gì để thực hiện. Ông chỉ quì xuống và cầu nguyện xin Chúa  đưa ông lên. Đức Giêsu và thánh Phêrô đi ngang qua Thấy vậy, Đức Giêsu làm ngơ bỏ đi qua. Đi một đoạn Người thấy một người thứ hai đang cố sức vần lại chiếc xe bò bị lật, miệng hậm hực chửi bới. Thấy Đức Giêsu và thánh Phêrô, ông ngước mắt lên như cầu cứu. Đức Giêsu nói với thánh Phêrô, “Nào ta cùng lại giúp ông ta đỡ chiếc xe bò lên, kẻo một mình ông làm không nổi”. Xong việc, thánh Phêrô thắc mắc hỏi Đức Giêsu:

- Sao Thầy không giúp ông đang cầu nguyện mà lại giúp ông này, miệng cứ lâm râm chửi bới. Đức Giêsu trả lời:

- Vì ông trước ỷ nại vào Thiên Chúa, không chịu cố gắng một chút gì. Còn ông này đã có nhiều nỗ lực, cố gắng.

Câu chuyện cho chúng ta bài học: Tận nhân lực mới tri thiên mệnh. Có người nghĩ rằng hôm nay là ngày lễ cầu mùa, tôi chẳng có ruộng đất, hoặc cầu mãi chẳng được, nên chẳng cầu xin gì nữa. Họ chưa hiểu ý nghĩa của ngày lễ hôm nay là thánh hóa công việc làm ăn. Như vậy, mục đích không chỉ là đạt tới những thành công, những kết quả trong công việc trần thế, mà quan trọng hơn là đạt tới ơn cứu rỗi qua công việc lao động hằng ngày, qua việc bổn phận. Thánh Phaolô dạy:”Dù anh em ăn, dù anh em ngủ, dù anh em làm bất cứ việc gì, hãy làm với lòng yêu mến Chúa”.  Đó là thánh hóa công việc làm ăn.

Trong công việc làm, Chúa chỉ đòi hỏi thiện chí cố gắng của chúng ta, tùy theo những ơn Người đã ban. Nếu ta được nhiều ơn lành như người lãnh 5 nén thì ta phải trả nhiều hơn người chỉ lãnh 2 nén hay 1 nén. Những ơn lành Chúa ban không phải để ta dùng cách ích kỷ cho riêng mình, nhưng phải dùng nó để làm ích lợi cho anh em và xây dựng hạnh phúc Nước Trời.
 
Vậy, trong ngày cầu nguyện thánh hoá công ăn việc làm hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những lao nhọc của một năm qua và việc làm chúng ta sẽ làm trong năm mới này. Dẫu có đau khổ, cực nhọc cách mấy, ta vẫn xin Chúa giúp ta cảm thấy hạnh phúc trong công việc. Xin Chúa giúp để việc làm của chúng ta đem lại đủ nuôi sống bản thân và gia đình mình. Xin Chúa mở rộng lòng, rộng tay của chúng ta để chúng ta biết chia sẻ thành quả công việc cho những người túng thiếu.

Lạy Chúa, sau mấy ngày nghỉ ngơi, chúng con sắp trở lại với công ăn việc làm. Chúa đã ban cho chúng con đôi tay và khối óc. Xin Chúa giúp chúng con sử dụng chúng để trong khi siêng năng lao động, chúng con vừa lo cho cuộc sống bản thân, vừa phục vụ mọi người. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường