Clock-Time

Suy Niệm Ngày 31.12.2015

Nhờ vào ơn Chúa, chúng ta nhận biết được Ngài đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta
Bài Ðọc I
1 Ga 2,18-21

Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có Phản-Kitô đến, thì nay đã có nhiều Phản-Kitô xuất hiện, do đó chúng ta biết rằng đây là giờ sau hết. Họ ở giữa chúng ta mà ra, nhưng không thuộc về chúng ta, vì nếu họ thuộc về chúng ta, thì họ vẫn còn ở với chúng ta. Như vậy để chứng tỏ rằng không phải tất cả mọi người đều thuộc về chúng ta.

Còn các con, các con được Ðấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự. Ta viết cho các con, không phải vì các con không biết sự thật, nhưng vì các con biết sự thật, và phàm là dối trá thì không (thể) do sự thật mà có.

 
Phúc Âm
Ga 1,1-18

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: "Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi". Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.

Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

 
SUY NIỆM

Trong bài đọc 1, Thánh Gioan Tông Đồ đã cho các môn đệ biết rằng, nhờ có ơn Chúa mà các ông đạt đến sự hiểu biết: “Các con nhờ Đấng Thánh xức dầu, mà các con có sự hiểu biết”. Thật vậy, nhờ vào ơn Chúa mà các môn đệ hiểu biết về Thiên Chúa, và từ đó nhờ sự hiểu biết đó mà các ông đã tin vào Chúa. Từ đó, các ông dám đi theo Chúa, làm chứng về Chúa giữa thế gian.

Quả vậy, trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, Ơn Chúa và sự hiểu biết về Ngài rất quan trọng. Nhờ vào ơn Chúa, chúng ta nhận biết được Ngài đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, nhờ ơn Chúa, chúng ta tin rằng Ngài luôn phù giúp cho chúng ta, nhờ ơn Chúa, giúp chúng ta nhận ra con người thực sự của chúng ta.

Đặc biệt, nhờ có ơn Chúa, ta hiện thực hóa sự hiện diện của Ngài trong chính đời sống của chúng ta. Hiện thực hóa sự hiện diện của Ngài trong đời sống nghĩa là quy hướng đời sống của ta về phía Chúa, chứ không phải quy hướng về chính mình hay về người khác. Điều đó được thể hiện ra bên ngoài, qua việc chúng ta không đi tìm hài lòng vì người khác hay cho người khác, hay đi tìm thỏa mãn cho chính mình. Nhưng tất cả mọi việc ta làm là vì mục đích duy nhất đó là làm vinh danh Chúa, nhờ đó ta được ơn cứu độ. Bởi vì Thiên Chúa không cần ta tài giỏi để làm điều này vĩ đại, điều kia hoành tráng, nhưng Chúa muốn chúng rằng chúng giỏi để tìm kiếm ơn cứu độ cho chính mình và giúp người khác đạt được ơn cứu độ. Bởi vì, mục đích của Thiên Chúa làm người là để cho con người được cứu độ.

Sống trong Mầu Nhiệm giáng sinh là sống trong hồng ân cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, để sống tâm tình Chúa Giáng Sinh, chúng ta phải để cho ơn Chúa tác động vào tâm hồn, vào suy nghĩ, vào việc làm của chúng ta, để tất cả mọi thứ phải quy hướng về Thiên Chúa.

 
Cao Nhất Huy