Clock-Time

Suy niệm thứ Ba - Chúa Giêsu là Thiên Chúa

Tin mừng Ga 17: 1- 11: Bài Tin mừng hôm nay thuật lại những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước lúc ra đi. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

CHÚA GIÊSU LÀ THIÊN CHÚA

Tin mừng Ga 17: 1- 11

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước lúc ra đi. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật. Chính Ngài có tất cả, nhưng trong thân phận làm người, Ngài biết rằng sẽ có lúc yếu đuối và đã cầu nguyện với Chúa Cha. Ngài cầu xin để được vâng theo ý Cha trên trời. Như trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu đã cầu nguyện rằng “Xin Cha cất chén đắng này cho Con, nhưng đừng làm theo ý Con”. Một Thiên Chúa toàn năng đã xuống thế làm người để cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi, và cũng đã nêu gương mẫu về cầu nguyện cho con người noi theo. Vì thế, qua bài Tin mừng hôm nay, chúng ta biết được cách cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha.

Thứ nhất, Ngài luôn luôn suy nghĩ đặt lời đầu tiên trên môi đó là lời tôn vinh danh Cha, tôn vinh Thiên Chúa đầy quyền năng luôn yêu thương nhân loại. Điều này được thể hiện qua lời viết của thánh Gioan “Thiên Chúa là tình yêu”. Thiên Chúa là đầu mối của tình yêu, là khởi nguyên và là tận cùng. Thế nên, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong đoạn Tin mừng hôm nay là lời tôn vinh danh Cha trên trời.
Thứ hai, Chúa Giêsu không những tôn vinh danh Cha mà còn luôn nhìn đến mọi người chung quanh như các môn đệ, những người thân, những người đi theo mình… và dâng lời cầu nguyện cho chính họ. Lời cầu nguyện cho mọi người hiệp nhất nên một như Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì họ đã nhận những lời ấy từ Chúa Giêsu và “họ biết thật rằng Con đã từ Cha mà đến và họ tin là Cha đã sai con”. Cầu nguyện cho những người mà Cha đã sai đến với Chúa Con là Chúa Giêusu.

Cuối cùng là lời cầu nguyện cho chính mình: “Lạy Cha giờ đã đến, xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha”. Thật vậy, đây không phải là lời cầu nguyện ích kỷ, cầu xin cho vinh quang  riêng mình, vì mọi việc làm hành đồng đều nhắm tới mục đích làm vinh danh Chúa Cha, bằng cách làm cho mọi người nhận biết Chúa Cha. Thế nên, Chúa Giêsu xin cùng Chúa Cha “Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha”. Đó cũng là cách để Chúa Cha được tôn vinh nơi những người Ngài muốn.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở rằng, dù cầu nguyện bất cứ chuyện gì, ở đâu… chúng ta phải luôn ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa, vì Người đang nhìn, đang nói với chúng ta. Tham dự Thánh lễ hằng ngày, đọc kinh hàng giờ mà tâm trí không hướng về Chúa, tâm hồn không ở cùng Người thì chẳng phải là cầu nguyện.

Không chỉ nhắc nhở việc ý thức cầu nguyện, Chúa Giêsu còn dạy chúng ta cách thức cầu nguyện như thế nào với Chúa Cha. Hằng ngày, chúng ta vẫn cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời….” Nhưng có bao giờ ta thật lòng cầu cho Danh Cha cả sáng chưa? Nước Cha và Ý Cha được thể hiện không? Hay ta chỉ biết xin cho danh ta, ý ta và cuộc sống ta? Câu trả lời mà mỗi người sẽ tự tìm thấy cho riêng mình cách xác đáng nhất khi chúng ta nhận ra được rằng, Thiên Chúa vẫn luôn dõi theo, luôn lắng nghe từng nhịp bước và từng hơi thở của mình.


Giuse Trần Anh Quyết – Thừa Sai Đức Tin