Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Lễ Các Thánh Anh Hài - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Sự lừa dối, tuỳ theo hoàn cảnh, đôi khi lại có lợi. Chẳng hạn, một cô gái trẻ kia đã lừa dối gia đình để đến một nơi khác sống với mục đích là cứu đứa con ngoài giá thú của mình; bởi vì nếu không lừa dối như vậy, đứa con đó khó có thể sống. Nhưng có lẽ nguy hiểm nhất là kẻ có quyền mà bị lừa dối. Hêrôđê nằm trong trường hợp này. Ông coi các đạo sĩ đã lừa mình, và vì ông có quyền nên số phận của các hài nhi Do Thái đã phải chịu một cuộc bách hại thật khủng khiếp.

PHÚT CẦU NGUYỆN
THỨ Ba Lễ Các Thánh Anh Hài
NGÀY 28/12/2021

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (2,13-18)

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài nhi đấy!“14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 “Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.

SUY NIỆM

“Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người”. Những lời nói trên đây là lời nói dối của Hêrôđê. Ông nói như vậy không phải vì lòng thành muốn tới viếng thăm Hài nhi Giêsu là vua đích thực, nhưng là để hãm hại. Ông có thể lừa dối được các đạo sĩ, nhưng thật không may cho ông, Chúa lại nhìn thấy tất cả. Khi không thấy các đạo sĩ trở lại báo, Hêrôđê nhận ra rằng, mình như kẻ bị lừa, và hậu quả là các hài nhi đã phải thí mạng sống của mình.

Sự lừa dối, tuỳ theo hoàn cảnh, đôi khi lại có lợi. Chẳng hạn, một cô gái trẻ kia đã lừa dối gia đình để đến một nơi khác sống với mục đích là cứu đứa con ngoài giá thú của mình; bởi vì nếu không lừa dối như vậy, đứa con đó khó có thể sống. Nhưng có lẽ nguy hiểm nhất là kẻ có quyền mà bị lừa dối. Hêrôđê nằm trong trường hợp này. Ông coi các đạo sĩ đã lừa mình, và vì ông có quyền nên số phận của các hài nhi Do Thái đã phải chịu một cuộc bách hại thật khủng khiếp.

Không ai có thể lừa dối Thiên Chúa được, vì Thiên Chúa thì toàn năng và cao cả, Ngài biết hết mọi sự. Thiên Chúa cũng không lừa dối ai, bởi vì nơi Thiên Chúa không có sự lừa dối; Ngài kêu gọi người ta sống thành thật với chính mình, với người khác và với chính Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi, xin Chúa giúp con mỗi ngày biết sống thành thật với Chúa, với tha nhân và với chính bản thân con. Amen.