Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba, Ngày VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 1:1-18: “Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi”.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH ATin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (1:1-18)
 
1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an.7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: "Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi".16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
 
Suy niệm
 

Trang Tin Mừng hôm nay tóm gọn cho chúng ta thấu hiểu về mục địch và sứ vụ của Ngôi Lời Thiên Chúa đến với con người chúng ta. Đó là Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi”. Thiên Chúa đã yêu thương và hạ cố làm người và để cho con người được làm con Thiên Chúa. Đó là lời xác tín từ xa xưa mà thánh Giáo phụ Irene đã dạy chúng ta.

Nơi mầu nhiệm Giáng Sinh, Giáo Hội tiếp tục mời gọi chúng ta tái khám phá tình yêu hạ cố ấy của Ngôi Lời Thiên Chúa. Thế nhưng, một nghịch lý nơi nhân loại là không muốn đón nhận sự hạ cố của Ngôi Lời: Người đã đến nhà các gia nhân Người và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người”. Do đó, con người không thể thoát ra được vòng “kim cô” của những quyến rũ nơi danh-lợi-thú trần gian. Hệ lụy là con người mãi chìm sâu trong “bể khổ”.

Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương và ban “ơn thánh và chân lý qua Ðức Giêsu Kitô”. Do đó, khi cùng nhau cử hành những mầu nhiệm mà Đức Giêsu đã trối lại, là chúng ta đang kín múc nguồn ân sủng dư tràn và cần thiết cho cuộc sống, để chúng ta thoát khỏi bể khổ gian trần.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết tín thác vào sự trợ giúp và ân ban của Chúa nơi các bí tích và thánh lễ chúng con cử hành mỗi ngày, ngõ hầu luôn được sống trong hạnh phúc mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường