Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 34-44  Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu không chỉ mặc khải cho đám đông nhận ra quyền năng của Người mà Chúa Giêsu còn muốn biểu lộ cho dân chúng thấy được tình thương, lòng thương xót của Chúa dành cho những người tin và dám bước theo Người.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH B 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (6:34-44)
 

34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.35 Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn.36 Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn”.37 Người đáp: “Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi!” Các ông nói với Người: “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao?”38 Người bảo các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem!” Khi biết rồi, các ông thưa: “Có năm chiếc bánh và hai con cá”.39 Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh.40 Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi.41 Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người.42 Ai nấy đều ăn và được no nê.43 Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư.44 Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.


Suy niệm

Qua trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thánh Marco đã tường thuật lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi hàng ngàn người ăn no nê, và số thức ăn còn dư lại nhiều. 

Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu không chỉ mặc khải cho đám đông nhận ra quyền năng của Người mà Chúa Giêsu còn muốn biểu lộ cho dân chúng thấy được tình thương, lòng thương xót của Chúa dành cho những người tin và dám bước theo Người. Bên cạnh đó, phép lạ hóa bánh ra nhiều Chúa Giêsu còn muốn mặc khải về bí tích Thánh Thể. 

Như vậy, năm xưa Chúa Giêsu biểu lộ tình thương và lòng thương xót dành cho những người tin vào Chúa bằng việc hóa bánh ra nhiều để nuôi sống dân chúng, thì ngày hôm nay Chúa vẫn đang biểu lộ tình thương và lòng thương xót bằng cách nuôi sống chúng ta đó chính là bằng bí tích Thánh Thể. Vì Chúa Giêsu đã từng nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống”.

Trước ánh sáng của Lời Chúa, vậy tôi có ước muốn, khao khát  đến với Chúa mỗi ngày để được Chúa nuôi sống bằng bí tích Thánh Thể  không? Và khi đến tham dự thánh lễ, tôi cần phải có thái độ, cử chỉ, cung cách như thế nào? V.v.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm cho chúng con đức tin, đức cậy và đức mến, để mỗi ngày chúng con biết khao khát chạy đến với Chúa, để được Chúa nuôi sống chúng con bằng bí tích Thánh Thể.  Amen. 

 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường