Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Sau Thăng Thiên (Lc 1:39-56) - GKGĐ GP Phú Cường

Hôm nay, Tin mừng của thánh Luca trình thuật cho chúng ta sự kiện Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét. Cuộc thăm viếng này mang ý nghĩa khác với những cuộc viếng thăm thường ngày mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Cuộc viếng thăm này là cuộc viếng thăm mang “ ân sủng nhập thể ” mà Mẹ đã nhận lãnh nơi cung lòng qua ơn Chúa Thánh Thần.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ BA SAU LỄ THĂNG THIÊN
Ngày 31/5/2022

LỄ ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,39-56)

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. 46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời”. 56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

SUY NIỆM

Trong tương quan cuộc sống của con người, chúng ta luôn có những cuộc viếng thăm nhau. Có những cuộc viếng thăm đầy niềm vui và trân trọng, nhưng có những cuộc viếng thăm làm người ta phải ngại ngùng và tránh né.

Hôm nay, Tin mừng của thánh Luca trình thuật cho chúng ta sự kiện Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét. Cuộc thăm viếng này mang ý nghĩa khác với những cuộc viếng thăm thường ngày mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Cuộc viếng thăm này là cuộc viếng thăm mang “ ân sủng nhập thể ” mà Mẹ đã nhận lãnh nơi cung lòng qua ơn Chúa Thánh Thần. Bản Tin mừng đã diễn tả “ Mẹ vội vã lên đường, đến miền núi, vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên”.

Như vậy, cảm giác vui mừng từ lời chào khác hẳn cảm giác tự nhiên thuộc tình cảm gia đình, bởi đây là cảm giác vui mừng vì Đức Maria mang Chúa Giêsu đến với mẹ của Gioan Tẩy Giả và chính Chúa Giêsu, Đấng sẽ đổ tràn ân sủng của Chúa Thánh Thần cho nhân loại.

Hôm nay Đức Maria đã thực hiện một công cuộc truyền giáo qua sự kiện viếng thăm người chị họ để nói cho chúng ta biết một điều quan trọng là có Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng ta, chúng ta luôn có hạnh phúc, vui mừng và ân sủng. Cuộc sống của chúng ta ngày nay cũng vậy, cần có những cuộc viếng thăm truyền giáo, nghĩa là cần có những cuộc viếng thăm của tình yêu Tin mừng. Chúng ta viếng thăm nhau để đem đến những điều tích cực, những giá trị của tình yêu, đồng cảm, chia sẻ, nâng đỡ và tha thứ.

Chúng ta cầu xin Mẹ Maria luôn che chở và gìn giữ chúng ta trong cuộc sống để chúng ta luôn bắt chước Mẹ sống sứ vụ loan báo tình yêu của Chúa đến với mọi người.