Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Thường Niên VI (Mc 8:14-21) - GKGĐ GP Phú Cường

Qua bài Tin mừng này, Chúa Giêsu cũng muốn nhắc nhở mỗi chúng ta: hãy coi chừng, đừng để mình bị biến chất bởi những điều không tốt của thế gian. Thế gian hay xã hội hôm nay đang tấn công người Kitô hữu bằng những ảnh hưởng xấu qua nhiều phương diện

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
NGÀY 15/02/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (8,14-21)

14 Hôm ấy, các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Đức Giê-su răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!”16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.17 Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao:19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?”20 Các ông đáp: “Thưa được mười hai”.21 Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư?”

SUY NIỆM

"Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".

Men được coi như là nhân tố gây ra tình trạng biến chất của vật mà nó tiếp xúc. Vậy men biệt phái là gì? Biệt phái là những người Do Thái biến chất. Họ không còn là người Israel đích thực, như điều mà Chúa Giêsu đã từng nói về ông Nathanael. Chúa đã trách họ, vì họ thường sống giả hình giả bộ bề ngoài. Họ chỉ lo rửa tay, rửa bình, rửa chén, còn lòng thì đầy sự gian ác. Quả thật, cách giữ luật tỉ mỉ bề ngoài đã làm cho họ bị biến chất đi rồi. Còn men Hêrôđê là gì? Hêrôđê là điển hình cho sự gian ác. Chính ông đã ra lệnh lùng bắt Chúa Giêsu khi Chúa mới sinh ra đời. Chính ông đã giết Gioan Tẩy Giả, là vị tiền hô cao cả của Chúa. Qua câu nói trên, Chúa muốn khuyên dạy các môn đệ: đừng học theo gương của người biệt phái và của Hêrôđê.

Qua bài Tin mừng này, Chúa Giêsu cũng muốn nhắc nhở mỗi chúng ta: hãy coi chừng, đừng để mình bị biến chất bởi những điều không tốt của thế gian. Thế gian hay xã hội hôm nay đang tấn công người Kitô hữu bằng những ảnh hưởng xấu qua nhiều phương diện: đam mê của cải, giả dối lừa đảo nhau, sống vô cảm, nô lệ cho dục vọng… Đây cũng là những khuyết điểm thường có trong mỗi người chúng ta. Quả thực, khi đời sống con người càng văn minh, thì sự cám dỗ càng trở nên tinh vi hơn. Điều đó rất dễ dẫn con người đến những thái quá: quá lo lắng cho của ăn phần xác mà xao lãng của ăn tinh thần, quá để ý đến hình thức của công việc mà quên mất tính chất và nội dung của công việc, quá lo lắng cho sự sống đời này mà quên đi sự sống đời sau.

Là một người Kitô hữu, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi và trao ban những đặc sủng, để mỗi ngày trở nên khí cụ đặc biệt cho Thiên Chúa. Vậy, chúng ta phải làm gì để gìn giữ và bảo vệ ơn gọi của mình trước những cám dỗ và thử thách của cuộc sống?

Lạy Chúa, chúng con xác tín rằng, chỉ có một đời sống đạo đức, sống thanh khiết, sống theo những đòi hỏi của Phúc âm mới có thể giúp chúng con tránh được những thứ men giả hình và xấu xa đó. Xin Chúa giúp sức cho chúng con, để chúng con có thể can đảm sống cho những chân lý mà Chúa đã truyền dạy. Amen.