Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20: 11-18: Tin mừng đã ghi lại sự việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với bà Mađalêna. Tin mừng không nhấn mạnh đến sự kiện Chúa Phục Sinh cho bằng sự hiện diện mới mẻ...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH A


NGÀY 18-04-2017
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 20: 11-18)

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đặ xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc ?”.Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu ?”. Vừa nói xong, bà quay lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, tại sao mà khóc, bà tìm ai ?”. Maria tưởng là người giữ vườn, bà thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết, ông đã đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa: “Lạy thầy”. Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng đông đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta, nhưng hãy đi báo tin cho các anh em của Ta và bảo họ rằng: “Ta về cùng Cha Ta cũng là Cha của các con, về cùng Thiên Chúa Ta cũng là Thiên Chúa của các con”. Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

SUY NIỆM

“Tôi đã thấy Chúa”.

Từ một niềm tin còn mờ tối, tưởng Chúa Giêsu là người giữ vườn, bà Maria Mađalêna đã thốt lên : “Rap-bu-ni !”, nghĩa là “Lạy Thầy”. Đó là niềm tin được củng cố bởi Đức Giêsu Phục Sinh. một niềm tin đã thôi thúc Mađalêna loan báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”.

Tin mừng đã ghi lại sự việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với bà Mađalêna. Tin mừng không nhấn mạnh đến sự kiện Chúa Phục Sinh cho bằng sự hiện diện mới mẻ của Đấng đã sống lại. Chúa Giêsu sống lại đi vào vinh quang với Chúa Cha và trở thành đối tượng của niềm tin với cách thức hiện diện mới mẻ đối với những kẻ tin Người.

Chúa Phục Sinh và Lên Trời đó không phải là hai mầu nhiệm tách rời nhau, nhưng đó là một mầu nhiệm “Lên cùng Cha”. Nghĩa là sau khi sống lại Chúa Giêsu đã lên cùng Chúa Cha, thân xác sống lại của Người được tôn vinh. Và Chúa Giêsu con tiếp tục ở lại để tiếp xúc, dạy dỗ các môn đệ trong bốn mươi ngày nữa. Biến cố lên trời đã kết thúc giai đoạn này.

Chúa Phục Sinh hiện ra đó là cách thế hiện diện mới của Chúa Giêsu. Sự hiện diện này không còn lệ thuộc không gian hay thời gian nữa, nên Người có thể đến với hết mọi người ở mọi thời và mọi nơi. Con người chỉ có thể nhận ra Đức Giêsu Phục Sinh bằng đức tin mà thôi.

“Tôi đã thấy Chúa”. Bà Mađalêna không nhận ra Chúa Giêsu, vì bà tưởng là người làm vườn. Nhưng khi Người gọi tên bà, bà mới nhận ra tiếng nói của Chúa.

Điều này chứng tỏ, chỉ có ơn Chúa ban, con người mới có thể nhận biết được Thiên Chúa và nhận ra sự hiện diện của Người đang sống động, hiện hữu.

Xin cho lòng cảm phục của chúng ta đối với bà Mađalêna thôi thúc chúng ta biết noi gương bà về lòng yêu mến Chúa, biết gắn bó với Chúa để xứng là là môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con xác tin niềm tin của chúng con vào Đức Giêsu Phúc Sinh, để chúng con nhận biết Người cách sâu sắc hơn thánh nữ Mađalêna, vì “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường