Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20: 11-18: Tin mừng đã ghi lại sự việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với bà Mađalêna. Tin mừng không nhấn mạnh đến sự kiện Chúa Phục Sinh cho bằng sự hiện diện mới mẻ...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH B


NGÀY 03-04-2018


 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 20: 11-18)

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đặ xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc ?”.Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu ?”. Vừa nói xong, bà quay lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, tại sao mà khóc, bà tìm ai ?”. Maria tưởng là người giữ vườn, bà thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết, ông đã đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa: “Lạy thầy”. Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng đông đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta, nhưng hãy đi báo tin cho các anh em của Ta và bảo họ rằng: “Ta về cùng Cha Ta cũng là Cha của các con, về cùng Thiên Chúa Ta cũng là Thiên Chúa của các con”. Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng Gioan hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà Maria Mađalêna. Vì mừng rỡ bà Maria Marđala muốn ôm chân Chúa, nhưng Người ngăn lại: “Đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”. Điều này có ý nói lên rằng: gắn bó thân mật, hiệp thông với Người theo cách cũ, trước khi Người sống lại không còn phù hợp với hoàn cảnh hiện nay nữa. Tình trạng mới của Chúa Phục Sinh đòi hỏi một tương quan mới, một cách hiệp thông mới với Người và với Thiên Chúa, bằng một đức tin sống động, một đức tin “phúc cho những ai không thấy mà tin!”. Sau khi lên trời vinh hiển, Người sẽ cử Thánh Thần xuống, làm cho các môn đệ trở thành anh em của Đức Giêsu và con cái của Thiên Chúa.

Chúa Phục Sinh đã hiện ra với bà Maria Mađalêna, nhưng bà đã không nhận ra, vì bà tưởng là người làm vườn nào đó. Nhưng khi Người gọi tên bà, bà mới nhận ra tiếng nói của Người. Điều này chứng tỏ, chỉ có ơn Chúa ban con người mới nhận biết được Thiên Chúa và nhận ra sự hiện diện sống động của Người và hiện hữu.

Bà Maria Mađalêna đã theo Chúa khi Người còn sống, đã đứng dưới chân thập giá khi Người chịu chết và đã ra mộ Chúa lúc trời còn mờ tối. Điều này chứng tỏ tình yêu đối với Chúa đã thúc đẩy bà. Nhờ vậy, bà là người đầu tiên trong loài người được nhìn thấy Chúa Phục Sinh, và được Người trao cho sứ mạng loan báo Chúa phục sinh cho các Tông đồ và các môn đệ.

Chúng ta cảm phục bà Maria Mađalêna và quyết tâm noi gương bà về lòng mến Chúa, gắn bó với Chúa để xứng đáng được làm tông đồ cho Chúa.

Lạy Chúa, xin cho đức tin của chúng con luôn tươi sáng, vững vàng, để chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa qua mọi biến cố cuộc đời chúng con mà kiên vững theo Chúa đến cùng. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường