Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20: 11-18: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, khi ghi lại sự việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà Maria Mácđala, thánh sử Gioan không nhấn mạnh ở sự kiện Chúa phục sinh cho bằng bản chất hiện hữu mới của Đấng đã sống lại.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH C


NGÀY 23-04-2019

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 20: 11-18)

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đặ xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc ?”.Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu ?”. Vừa nói xong, bà quay lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, tại sao mà khóc, bà tìm ai ?”. Maria tưởng là người giữ vườn, bà thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết, ông đã đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa: “Lạy thầy”. Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng đông đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta, nhưng hãy đi báo tin cho các anh em của Ta và bảo họ rằng: “Ta về cùng Cha Ta cũng là Cha của các con, về cùng Thiên Chúa Ta cũng là Thiên Chúa của các con”. Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

SUY NIỆM


Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, khi ghi lại sự việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà Maria Mácđala, thánh sử Gioan không nhấn mạnh ở sự kiện Chúa phục sinh cho bằng bản chất hiện hữu mới của Đấng đã sống lại. Người sống lại, kết hợp mật thiết và đi vào vinh quang với Chúa Cha. Đồng thời, Người hiện diện cách mới mẻ với những kẻ tin Người.

Như vậy, khi sống mầu nhiệm Phục Sinh là chúng ta cũng sống theo cách thế sự hiện diện mới mẻ trong Đức Kitô Phục Sinh. Tuy nhiên, sống theo cách thế hiện diện mới mẻ nghĩa là thế nào?

Chúng ta hãy nhìn vào Maria Mácđala. Chúa Giêsu hiện ra, nhưng bà đã không nhận ra, vì bà tưởng là người làm vườn nào đó. Nhưng khi Người gọi tên bà, bà mới nhận ra tiếng nói của Người. Điều này chứng tỏ, chỉ có ơn Chúa ban, con người mới nhận biết được Thiên Chúa và nhận ra sự hiện diện của Ngài cách sống động.

Khi ra mộ, nhìn thấy ngôi mộ trống, trong tầm nhìn hữu hạn, bà Mácđala chỉ nghĩ ai đó đã lấy xác của Thầy. Bà đã không nhớ có lần Đức Giêsu nói: “sau ba ngày, Người sẽ sống lại”. Cũng vậy, bao lâu chúng ta còn dựa vào quan niệm hữu hạn và trần tục của mình, thì không thể nhận ra được những thực tại siêu nhiên. Cần phải gạt bỏ mọi thành kiến, mọi suy nghĩ, suy tư theo kiểu con người, để tin vào Lời Chúa và những gì thuộc về Chúa mà thôi. 

Qua câu chuyện Chúa hiện ra với bà Mácđala, chúng ta nhận ra rằng, biết Chúa là biết bằng đức tin. Nhờ gạt bỏ đi những thành kiến, những lối suy nghĩ giới hạn của con người và dựa vào ánh sáng của Lời Chúa, bà Mácđala đã nhận thấy Chúa hiện ra với bà không chỉ là hình ảnh bên ngoài, nhưng còn là hiện diện sâu thẳm bên trong tâm hồn của bà. Nhờ đó bà sống đức tin một cách sâu sắc hơn và trở thành khí cụ loan truyền về sự hiện ra của Đấng Phục Sinh trong cuộc đời.

Đó chính là cách thế người Kitô hữu sống sự hiện diện mới mẻ trong Đức Kitô Phục Sinh.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết bỏ đi những lối sống cũ, để thay vào đó là một đời sống mới mẻ trong Đức Kitô Phục Sinh, nhờ đó chúng con sẽ trở nên những khí cụ rao giảng về sự phục sinh của Chúa trong cuộc đời này. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường