Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 7-1: Anh em hãy cầu nguyện như thế này:"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A


NGÀY 07-03-2017
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6: 7-15)

7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,10 triều đại Cha mau đến,ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng thacho những người có lỗi với chúng con;13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
 
SUY NIỆM

Cầu nguyện là dịp để tỏ bày mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, một mối quan thân tình trong bầu khí gia đình. Thế nhưng, thường khi cầu nguyện chúng ta thường đặt sai mối tương giao này.

Trước tiên chúng ta chỉ nhìn Thiên Chúa là Đấng toàn năng, giàu có và lời cầu nguyện của chúng ta là chỉ xin mọi thứ từ sức khoẻ đến của cải, từ công ăn việc làm đến chuyện tương lai cuộc đời. Và như vậy Chúa  như là một chủ nhân ông suốt ngày ngồi nghe chúng ta xin xỏ và mở hầu bao để ban phát.

Kế đến, chúng ta coi Thiên Chúa như một người đầy tớ chuyên phục vụ cho các nhu cầu của chúng ta, và lời cầu nguyện như là lệnh truyền Chúa phải cho con điều này và phải làm cho con điều kia, để rồi khi không được như ý chúng ta giận dỗi, xa rời đức tin.

Cả hai thái độ cầu nguyện như thế đều đánh mất mối tương giao cốt lõi giữa chúng ta với Thiên Chúa, đó là mối tương giao Phụ - tử, cha - con. Cầu nguyện là tâm tình của người con dành cho cha mình, một tâm tình mến yêu, tín thác, cậy trông. Khi cầu nguyện là bước vào không gian dầm ấm của bầu khí gia đình, gặp gỡ Cha, trao đổi với cha, trình bày những tâm tư, ước nguyện với cha và lắng nghe cha. Va trên hết mọi sự, cầu nguyện để biết ý Cha, sống theo ý Cha và nỗi lực để nên hoàn thiện như Cha.

Lạy Chúa, Xin cho chúng con biết cầu nguyện như Chúa đã dạy, không chỉ là đọc lời kinh Lạy Cha, nhưng là cầu nguyện với trọn tâm tình với lời kinh mà Chúa đã dạy – Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường