Clock-Time

Suy niệm thứ Ba tuần I Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 10: 21-24: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT I MÙA VONG A


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 10: 21-24)

 
21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.22 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho."23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."
 

SUY NIỆM

 
"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. …” Chúng ta cũng hãy xưng tụng cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta được ơn đức tin, ơn được biết Chúa. Bởi nhiều người thông thái khôn ngoan hơn chúng ta đã không được những ơn cao trọng này. Như vậy, đức tin là một ơn ban chứ không phải là thành quả của công lao con người.

Đồng thời chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta càng ngày càng đơn sơ hơn nữa: đơn sơ với Chúa, đơn sơ với lương tâm và đơn sơ với mọi người, vì đơn sơ là điều kiện thuận lợi để chúng ta được Chúa dạy bảo và ban ơn.

Những người tự cho mình là thông giỏi nên thường tự kiêu và không đón nhận Tin Mừng. Họ giống như những chiếc thùng đầy nước cho nên có đổ thêm bao nhiêu nước nữa thì cũng tràn hết ra ngoài. Còn những người khiêm tốn ý thức mình còn ngu dốt yếu kém nên đễ dàng vui vẻ đón nhận Tin Mừng, giống như những chiếc thùng rỗng nên chứa đưng được lượng nước đổ thêm vào. Chúa Giêsu vui mừng tạ ơn Chúa Cha vì đã cho những người bé mọn như thế được thấy, được nghe và được biết Tin Mừng.

Như thế, muốn đón nhận ơn Chúa, cũng như muốn hiểu biết Thiên Chúa hơn thì chúng ta phải trở nên những kẻ bé mọn, phải ý thức mình còn kém. Và bé mọn thực sự, khiêm tốn thực sự là phải biết đón nhận, đón nhận không những từ nơi Chúa, mà còn từ anh em của mình nữa.

 “Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua Chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe”.

Các tổ phụ và các ngôn sứ như Apraham, Môsê, Đavít, Elia… tất cả đều sống trong sự chờ đợi. Chờ đợi lời Thiên Chúa hứa ban Con của Ngài đến được thực hiện. Họ mong được nhìn thấy Con Thiên Chúa, mong được nghe Ngài giảng dạy về Nước Trời.

Các tông đồ đã sống, đã đồng hành với Chúa trên mọi nẻo đường. Được Chúa dạy dỗ, được sai đi rao giảng Nước Trời. Các ông đã được thấy phép lạ Người làm. Được nghe Ngài nói về Chúa Cha và Nước Trời… đó là một diễm phúc mà không phải ai cũng có được.

Ngày nay, Ngài cũng nói với chúng ta mỗi ngày qua Tin Mừng, qua anh chị em. Chúng ta vẫn có thể thấy Ngài bị treo trên thánh giá, nơi những người cùng khổ, những người bị áp bức bất công, nơi những tâm hồn thống hối trở về. Chúng ta cũng có thể nhận ra Ngài sống lại vinh quang và những phép lạ Ngài làm trong cuộc sống chúng ta quanh qua các biến cố của cuộc sống... nhưng liệu chúng có thấy mình hạnh phúc hơn các ngôn sứ, các vua Chúa, các bậc khôn ngoan hiền triết không ?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nhận ra quyền năng và tình thương của Chúa. Xin cho chúng con biết vui mừng và tin vào những gì Chúa đã làm cho chúng con cũng như nói với chúng con hằng ngày. Để chúng con biết sống trong tâm tình cảm tạ tri ân. Amen 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường