Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 16: 15-20 "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG A

LỄ THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

BỔN MẠNG CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO

 
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marco (Mc 16: 15-20)
 
15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

SUY NIỆM
 

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu trao cho các Tông đồ sứ mạng phổ quát là loan báo Tin Mừng cho mọi dân mọi nước, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật, vì không có gì hiện hữu mà không do Chúa dựng nên, nhưng trong đó chủ yếu là con người. Một khi con người được cứu độ thì họ sẽ kéo theo tất cả các tạo vật về với Thiên Chúa.

Nhìn lại những chặng đường Giáo Hội đã qua, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng vì quá nhiều việc kỳ diệu Chúa đã làm. Những việc ấy, tự sức con người không thể chu toàn và có thể vượt qua. Bàn tay của Chúa quả thật lớn lao và yêu thương dường nào! Hôm nay, chúng ta mừng kính thánh Phanxicô Xaviê - một nhà truyền giáo vĩ đại của Giáo Hội, một chiến sĩ can trường và trung thành của Đức Giêsu Kitô. Trong khoảng 11 năm truyền giáo, thánh nhân đã vượt qua ngàn dặm đường, đã đưa nhiều linh hồn về với Chúa qua bí tích Rửa Tội, và rất nhiều công việc khác ngài đã làm vì danh Đức Giêsu và Giáo Hội. Công việc này nếu tự sức mình, thánh nhân không thể thực hiện nổi. Sức mạnh của Thiên Chúa đã ở với ngài, tiếp sức cho ngài và nhất là làm cho lòng ngài cháy bừng ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa, để ngài không mệt mỏi trong việc rao truyền Phúc Âm cho mọi người. Chỉ với câu Lời Chúa: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì nào có ích gì” (Mt 16,26), đã làm cho thánh Phanxicô thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình và trở thành một chứng nhân trung thành, can trường của Đức Giêsu. Chúng ta cũng hãy để cho Lời Chúa đánh động tâm hồn mình và biến đổi chúng ta trở nên những môn đệ đích thực của Ngài giữa thế gian này.

Lạy Chúa, công trình của Chúa quả là kỳ diệu lớn lao, xin cho chúng con luôn biết bám chặt vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, để được Chúa biến đổi. Xin cho chúng con cũng luôn biết cộng tác với Chúa vào công trình cứu độ trần gian. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường