Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 21-28 Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mar-cô cho thấy một thực tế hết sức đáng lo ngại, đó là thế lực của sự dữ, của sự ô uế đã xâm nhập vào cuộc sống con người. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN A

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 1: 21-28)
 
21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên24 rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! "26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! "28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mar-cô cho thấy một thực tế hết sức đáng lo ngại, đó là thế lực của sự dữ, của sự ô uế đã xâm nhập vào cuộc sống con người. Điều đáng lo ngại nhất là thế lực của sự dữ, của sự ô uế đã xâm nhập vào nơi được coi là thánh thiêng nhất mà dường như không vấn đề gì. Trước khi có sự hiện diện của Đức Giê-su, thế lực của sự ô uế vẫn yên hàn như nhà của nó. Thế nhưng khi lời của Đức Giê-su được vang lên thì thế lực của sự ô uế lập tức bị đánh bật ra khỏi nơi chúng đang cư ngụ. Sự hiện diện của Đức Giê-su đồng nghĩa với việc ngày tàn của thế lực ô uế đã đến: Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: ‘Ông Giê-su Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?’”.

Thật vây, nơi nào có sự hiện diện của Đức Giê-su nơi đó thế lực của sự dữ, của sự ô uế sẽ bị tiêu diệt. Như vậy nếu như cuộc sống của chúng ta vẫn tồn tại sự dữ, sự ô uế thì điều này có nghĩa là nơi chúng ta không có sự hiện diện của Đức Giê-su. Thực tế cuộc sống cho thấy, nhiều người trong chúng ta vẫn đóng kín cánh cửa tâm hồn, không muốn cho Đức Giê-su đi vào cuộc sống của mình. Nhiều người vẫn tìm cách để loại trừ Đức Giê-su ra khỏi môi trường cuộc sống của mình.

Ngày nay vẫn có rất nhiều người đang ở trong tình trạng xấu nhưng không muốn thay đổi. Họ chỉ muốn dừng lại và ngụp lặn ở những cảm giác hạnh phúc giả tạo, chóng qua mà tình trạng xấu mang lại. Trước lời mời gọi của Đức Giê-su, vì không muốn được chữa trị nên họ lớn tiếng la lên: “Hãy để cho tôi yên. Tôi tội lỗi đấy, xấu xa đấy, nhưng mặc kệ tôi, đừng quấy rầy tôi”. 

Lạy Chúa, nếu để Chúa ngự trị nơi cuộc sống của chúng con thì chúng con phải thay đổi, mà thay đổi thường thì đau đớn. Vì thế, xin cho chúng con biết can đảm mở cửa tâm hồn của mình để Chúa ngự trị và chữa lành những khuyết tật tội lỗi nơi con người chúng con, để thế lực của sự dữ không còn tồn tại nơi con người và môi trường sống của chúng con. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường