Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 21b-28: Chúa Giêsu đến hội đường của người Do thái và giảng dạy ở đó. Một giáo lý mới được triển khai ngay trong hội đường và cử toạ trầm trồ khen ngợi...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN A

 

 
 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 1: 21b-28)

 
21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên24 rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! "26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! "28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.
 

SUY NIỆM

 
Thành caphanaum tương đối là sầm uất thời bấy giờ. Đây cũng là nơi Chúa Giêsu thường lui tới trên hành trình rao giảng. Nơi đây còn có sự hiện diện của rất nhiều người Do thái hâm mộ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến hội đường của người Do thái và giảng dạy ở đó. Một giáo lý mới được triển khai ngay trong hội đường và cử toạ trầm trồ khen ngợi. người ta nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa các thầy thượng tế, kinh sư hay luật sĩ và Chúa Giêsu. Đó là một sự khác biệt căn bản : “Giảng dạy như Đấng có uy quyền”. Đó là sự kinh ngạc đáng trân trọng, vì nó mở ra một viễn tượng mới, một bức tranh tôn giáo sống động hơn cho thành này. Cũng có thể nói, sự kinh ngạc này là bước đầu tiên để Chúa Giêsu thiết lập cộng đoàn những người tin Ngài. Tuy nhiên, điều mà người ta ngạc nhiên có thể chỉ là tò mò, chỉ là cảm giác lạ tai và cũng có thể là một sự phản tỉnh cần thiết cho họ trong niềm tin độc thân Do thái.

Sự kinh ngạc được nhân lên nhờ vào phép lạ chữa người bị thần ô uế ám. Lúc này người ta được dẫn vào mầu nhiệm đức tin, mầu nhiệm của Thiên Chúa đến với con người. Thiên Chúa chia sẻ đau thương, gánh lấy bệnh tật  cho con người. Chân dung của Đấng cứu độ dần được tỏ lộ đến cả thần ô uế cũng kiêng nể. Bây giờ, những người hội mặt ở đây không còn tò mò mà họ thật sự bị cuốn vào và được dẫn đi vào sâu trong tương quan với mầu nhiệm cứu độ, dù lúc này họ chưa hiểu, người đang hiện diện với họ thực sự là ai? Họ được thúc đẩy phải loan tin và loan truyền kỳ công của Thiên Chúa cho thế giới. Chúa Giêsu trở thành ngôi sao?

Chúng ta cảm nhận gì khi đứng trong hàng ngũ những ngừoi chứng kiến điều kỳ diệu này? Hằng ngày chẳng phải chúng ta vẫn chứng kiến rất nhiều phép lạ trên bản thân mình sao? Chúng ta có được thôi thúc để làm chứng cho Ngài như dân thành caphanaum không?

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường