Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 21-28  "Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền". Lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa mà người Do-thái cảm nhận được là vì lời của Chúa không chỉ đem lại sự sống cho con người, nhưng còn có sức xua trừ ma quỉ, kẻ muốn thống lĩnh và áp bức con người. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN B

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 1: 21-28)
 
21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên24 rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! "26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! "28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.


SUY NIỆM

"Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền". Lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa mà người Do-thái cảm nhận được là vì lời của Chúa không chỉ đem lại sự sống cho con người, nhưng còn có sức xua trừ ma quỉ, kẻ muốn thống lĩnh và áp bức con người. Đó là nội dung mà Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta.

Quả thế, trước khi Chúa Giêsu xuất hiện, chắc hẳn dân Do-thái đã được lắng nghe và đón nhận biết bao lời dạy dỗ của các ngôn sứ, của các người lãnh đạo dân Chúa. Thế nhưng những lời giảng dạy ấy không có sức đủ mạnh để lôi kéo và trao cho họ một sức sống mới mãnh liệt. Đôi khi, những lời giảng dạy ấy lại là những gánh nặng đè lên cuộc đời họ. Trái lại, khi Chúa Giêsu đến và giảng dạy, lời của Chúa đã đem lại cho họ một sự cảm nhận mới, một sức sống mới: “Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ”. Diệu kỳ hơn lời của Chúa còn có sức mạnh xua trừ ma qủi khỏi con người: “Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người”.

Cuộc sống con người thời nay luôn bị đè nén với biết bao sách báo, phim ảnh và học thuyết mới lạ. Thế nhưng, tất cả những thứ ấy không làm thoả mãn được nhu cầu khát khao có được cuộc sống hạnh phúc tròn đầy. Ngay cả trong phương diện tôn giáo, chúng ta phải đối diện với những lời giảng dạy xem ra mới mẻ, thuyết phục nhưng lại không đưa chúng ta đến được với Chúa, đến với sự sống hạnh phúc. Chẳng hạn, những lời rao giảng được cho là “sứ điệp từ trời” có khi đến từ các đấng bậc trong Hội Thánh… Do đó, niềm xác tín duy nhất vào Chúa Giêsu - Đấng Thánh của Thiên Chúa - xác tín vào quyền bính giảng dạy của Mẹ Hội Thánh, là Giáo Hội do Chúa thiết lập và uỷ thác cho sứ vụ giảng dạy và thánh hoá phải là một xác tín quan trọng để chúng ta đón nhận sự sống mới và sự giải thoát mới khỏi mọi đau khổ xác hồn.

Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới ngập đầy thông tin và lời rao giảng, xin cho chúng con ơn khôn ngoan và sáng suốt để nhận ra trong đó nguồn sống của chính Chúa để chúng con tuân giữ. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường