Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18: 12-14: Dụ ngôn con chiên lạc thường được chúng ta trích dẫn để nói với ai đó về việc chúng ta phải đi tìm kiếm trở về với Chúa.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG A 

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 18: 12-14)
 
12 "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.
 
SUY NIỆM

Dụ ngôn con chiên lạc thường được chúng ta trích dẫn để nói với ai đó về việc chúng ta phải đi tìm kiếm trở về với Chúa. Vâng, họ là con chiên lạc, vì nguội lạnh, vì lạc xa đường Chúa, vì không xưng tội rước lễ, vì không nhà thờ nhà thánh, không kinh kệ, vì không sống theo các giáo huấn của Giáo Hội, v.v. Ngày hôm nay, nhiều quá những con chiên lạc như thế. Chúng ta có cùng với Chúa Giêsu đi tìm về cho Người những con chiên lạc, hay chúng ta là những người thuộc chín mươi chín con chiên lại ăn no ngủ yên với điều kiện của chúng ta?

Nhìn vào thực tế ngày hôm nay, chúng ta có thể nhận ra quá nhiều chiên lạc theo nghĩa trên. Người có đạo mà nguội lạnh, nhiều lắm. Người có đạo mà bê tha, nhiều lắm. Người có đạo mà thờ ơ, không hiểu biết giáo lý, Thánh Kinh, phụng vụ, càng nhiều biết bao. Chưa nói tới người có đạo mà sống ích kỷ, tách biệt với cộng đoàn, không hề tham gia hay cộng tác gì với giáo xứ lại càng nhiều hơn. Khi thành lập giáo xứ, khi thống kê dân số trong giáo xứ, chúng ta không ngần ngại ghi tên những con chiên lạc này vào sổ sách cho đông đủ, cho dài danh sách, cho đủ chỉ tiêu, nhưng có khi, họ chỉ có tên mà không hề giữ đạo và sống đạo. Khi giáo xứ cần, họ không có mặt, nhưng khi họ cần gì, họ đòi quyền lợi đầy đủ như ai. Những con chiên lạc này, dĩ nhiên phải đi tìm, vì chúng ta mang hình ảnh Chúa Kitô mục tử, đi tìm con chiên lạc, vác trên vai và vui mừng đi về. Đưa được họ về với Chúa, đả thông tâm hồn họ với Chúa thì quý hoá biết bao. Chúa cần thiện chí của chúng ta. Chúa cũng kiên nhẫn với những con chiên lạc ấy. Người không ngần ngại trao cho chúng ta cơ hội để thể hiện lòng thương xót của Ngài. Còn ai có thể là những con chiên lạc nữa?

Tuy nhiên, chúng ta cũng coi chừng, vì không khéo mình lại là một trong số chín mươi chín con chiên ăn ngon ngủ yên với tình trạng của chúng ta. Sự ỷ lại rằng ta đủ điều kiện để làm chiên của Chúa mà không cố gắng, không nỗ lực hoàn thiện, hay tự mãn kiêu căng về đời sống của mình, tự cho mình tiêu chuẩn vượt trên người khác, tự xếp mình vào một trong số chín mươi chín kia, v.v. Thái độ và lối sống ấy có khi tự dẫn chúng ta đi vào ngõ cụt, tách chúng ta ra khỏi sự liên kết trong đàn chiên của Người. Con số 99 là con số thiếu hoàn chỉnh. Cần phải lấp đầy, trong tự chính nó và trong cả số lượng của nó. Phải làm tròn bằng sự hoàn thiện, phải đong đầy bằng các nhân đức, phải nên thiện hảo bằng việc cải hoá mỗi ngày. Chúa muốn chúng ta nên hoàn thiện như thế, Chúa cũng không muốn mất một con chiên nào.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật từ bi với chúng con. Dù là con chiên đi lạc, Chúa vẫn kiên trì tìm kiếm, dù là 99 con còn lại, Chúa vẫn không ngừng chăm nom. Xin cho chúng con luôn là những con chiên biết nghe theo sự chăn đắt của vị mục tử nhân lành là chính Chúa. Amen.  

 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường