Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18: 12-14: Dụ ngôn Chúa Giêsu nói về con chiên lạc là một thí dụ cụ thể về lòng thương xót của Thiên Chúa. Quả thật Thiên Chúa là Cha nhân từ

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

 
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 18: 12-14)

12 "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.
 
SUY NIỆM

Lịch sử cứu chuộc của Thiên Chúa là một lịch sử mạc khải về lòng thương xoát của Thiên Chúa, chính vì thế mà thánh Toma Aquinô đã không ngần ngại nói bản chất của tình thương Thiên Chúa chính là lòng thương xót.

Dụ ngôn Chúa Giêsu nói về con chiên lạc là một thí dụ cụ thể về lòng thương xót của Thiên Chúa. Quả thật Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài không bao giờ biết mỏi mệt khi thi thố lòng thương xót cho con người. Ngài không cam lòng nhìn con cái tiêu vong trong tội phản nghịch,và Ngài cũng không yên lòng khi thấy con cái quằn quại dưới ách nô lệ của tội. Lòng thương xót đó đã được trình bày ró nét trong lịch sử cứu chuộc. Vâng, vì yêu thương Thiên Chúa đã làm tất cả để con người đạt tới được ơn cứu sống. Lòng thương xót của Chúa không bao giời kết thúc, không bao giờ cạn kiệt, không bao giờ mệt mỏi, con người luôn tìm kiếm được được sự đõ nâng ửi an trong nhữn cơn gian nan thử thách và yếu đuối, bởi vì Thiên Chúa luôn từ tâm và không bao giờ bỏ rơi con người.

Qua việc gởi Con Một của Ngài đến trần gian, chúng ta có thể đọc thấy rằng, “lòng thương xót của Ngài không ngừng lại ở xa: Ngài ước ao đến gặp gỡ tất cả mọi nghèo nàn và giải thoát khỏi biết bao hình thức nô lệ, gây ra bao khổ đau cho thế giới chúng ta. Ngài muốn tới với các vết thương của từng người, để chữa lành chúng”. Vâng,”Thiên  Chúa không gửi  Con của Ngài đến trần gian để đánh phạt người tội lỗi và tiêu diệt kẻ gian ác, nhưng để mời gọi họ hoán cải, để khi trông thấy các dấu chỉ lòng lành của Thiên Chúa họ có thể tìm ra con đường trở về”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con tiếp tục là dụng cụ của lòng Chúa thương xót để chúng con không bao giờ kết án kể lầm đường lã lối, nhưng luôn nỗ lực khích lệ và hướng dẫn họ trở về. Amen

 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường