Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 16: 15-20: Đọc kỹ Tin Mừng chúng ta thấy Thánh Maccô tường thuật rất rõ ràng: "Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin"...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH A


LỄ KÍNH THÁNH MACCÔ - THÁNH SỬ
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 16: 15-20)

Khi ấy, Đức giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe”.

Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

SUY NIỆM

Chúa hiện ra khiển trách các môn đệ  vì sự lòng tin của các ông, mặc dầu các ông đã được nghe bà Maria Madalêna loan báo việc Chúa sống lại, việc hai môn đệ trên đường về làng Emmau tường thuật lại việc nhận ra Chúa qua biến cố bẻ bánh. Thế nhưng cuối cùng các ông đã vượt qua được sự "cứng lòng tin" đó không bằng những bàn luận dài dòng, nhưng bằng chính việc Chúa trao cho các ngài nhiệm vụ loan báo: "hãy đi loan báo Tin Mừng khắp thiên hạ". Các ngài nhận được nhiện vụ lớn lao, chính nhiệm vụ nầy làm các ngài ra khỏi căn phòng đóng kín, ra khỏi nỗi nghi hoặc và sự thất vọng. Các ngài phải lên đường đi loan báo Tin mừng cho hết mọi thụ tạo, không loại trừ một ai.

Hành trang lên đường để loan báo Tin mừng là những dấu chỉ mà theo tường thuật có vẻ lạ lùng như nói được tiếng lạ, cầm rắn độc trong tay. Nhưng thực ra Chúa Giêsu không bao giờ có ý định biến các tông đồ thành những thầy phù thủy với những phù phép. Đọc kỹ Tin Mừng chúng ta thấy Thánh Maccô tường thuật rất rõ ràng: "Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin". Như vậy, hành trang chính yếu của sứ vụ loan báo chính là Đức tin. Người ta chỉ có thể tin vào Tin mừng vì đức tin của người loan báo, chứ không vì những dấu lạ. Bởi dấu lạ là hiệu quả của Đức tin, chứ Đức tin không là kết qủa của dấu lạ. Cùng đích của việc loan báo là làm cho người ta tin vào Đức Kitô, chứ không phải tin vào người rao giảng.

Chúng ta không cần phải củng cố lời loan báo của chúng ta bằng những "phép lạ", bởi vì chỉ có Lời Chúa mới là tác nhân mang lại ân sủng chứ không phải "phép lạ" chúng ta làm. Cho nên chúng ta phải là chứng nhân sống động về Tin Mừng mà chúng ta rao giảng. Đức cố giáo hoàng Phaolô VI đã có lý khi quả quyết rằng: những người đồng thời sẽ sẵn sàng lắng nghe những chứng nhân hơn là những vị thầy; và nếu họ lắng nghe những vị thầy, thì đó là vì những vị thầy này là những chứng nhân.

Lạy Chúa, như Chúa đã sai các môn đệ đi rao giảng, Chúa cũng sai phái chúng con. Xin cho chúng con rao giảng Tin Mừng bằng chính cuộc đời của chúng con, biến chúng con thành những chứng nhân của biến cố Phục sinh ngay chính trong hành động loan báo của chúng con.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường