Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Phục Sinh

Tin mừng Ga 3,7-15 - Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi người lần thứ nhất trong lòng mẹ. Đây là sự khởi đầu của cuộc sống đơn thần được di truyền từ Ađam và Êvà-sự
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ 3 TUẦN II PHỤC SINH
 


LỜI CHÚA: Ga 3,7-15

(7) Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra bởi ơn trên. (8) Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy". (9) Ông Nicôđêmô hỏi Người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?" (10) Ðức Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Ítraen, mà lại không biết những chuyện ấy! (11) Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. (12) Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? (13) Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống.(14) Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, (15) để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

SUY NIỆM

Trong tiếng Anh, tái sinh được dịch là “regeneration” hoặc “new birth”. Trong Tân Ước, có nhiều từ ngữ diễn tả ý nghĩa của việc tái sinh như: sinh bởi Chúa Thánh Linh (Ga 3,6-8), “sinh bởi Đức Chúa Cha (Ga 1, 13), “làm cho sống” (Êphêsô 2, 5 hoặc Côlôsê), “dựng nên mới” (II Cr 5,17)…

Tái sinh là ra khỏi chính mình, cởi bỏ con người cũ và cởi mở để Chúa Thánh Linh tác động và biến đổi thành con người mới. Sự Tái sinh có tác động làm thay đổi bản chất của mỗi con người. Tái sinh không thể hiểu là trở vào lòng mẹ để sinh ra lần nữa, hoặc hai ba lần nữa... như cách hiểu của Nicôđem. Bởi vì: những gì thuộc về xác thịt là xác thịt, nên dầu có sinh ra đến bao nhiêu lần cũng hoàn toàn xác thịt, không thuộc về thần khí.

Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi người lần thứ nhất trong lòng mẹ. Đây là sự khởi đầu của cuộc sống đơn thần được di truyền từ Ađam và Êvà-sự sống bất toàn và không vĩnh cửu. Một khi được sự tái sinh, mỗi người sẽ bắt đầu cuộc sống mới- cuộc sống sung mãn và đời đời. Những ai tin vào Chúa Giêxu thì được Ngài tái tạo nên con người mới.

Tái sinh thường là một thách đố đối với mọi người vì nó đòi hỏi sự từ bỏ chính mình, mà từ bỏ bao giờ cũng là một sự hy sinh, nói như Napoléon “Thắng được cả Âu Châu còn dễ hơn là thắng được chính mình”. Tái sinh thường là không chỉ do sức riêng của chính bản thân mà phải phải nhờ ơn Chúa, nhất là sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Mỗi người chắc cũng từng có kinh nghiệm với những khao khát sâu xa và tha thiết được biến đổi, được tái sinh thành một con người khác tốt hơn, nhưng xem ra lực bất tòng tâm…Vì thế, vai trò của Chúa Thánh Linh rất lớn trong sự biến đổi và tái sinh của mỗi thụ tạo. Chúa Thánh Linh tựa như sự vô hình vô dạng của gió. Gió! không ai bắt nó trong tay được, nó không màu sắc, không có hình dạng, nhưng sức mạnh của gió rất phi thường. Sức mạnh của Thánh Linh cũng vậy, Chúa Thánh Linh sẽ âm thầm tác động và biến đổi tái tạo để mỗi người trở thành con người hoàn toàn mới, ví tựa sự biến hóa khác nhau rất xa giữa con sâu và con bướm, chỉ từ một con, nhưng trước và sau tái sinh.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh cho mỗi người chúng con có được kinh nghiệm biến đổi của Thánh Phaolô: Phải mặc lấy người mới là người đã được dựng nên giống Thiên Chúa, trong sự công bình và sự Thánh Khiết.