Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 7-15: Khi ấy, Đức Giêu nói với ông Nicôđêmô rằng: Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy".

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH BTin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3: 7-15)
 

Khi ấy, Đức Giêu nói với ông Nicôđêmô rằng: Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy".

9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?"10 Đức Giê-su đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy!11 Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi.12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được?"13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

 
       Suy niệm

Tình yêu hôn nhân được cụ thể hoá qua sự hiện diện của một sinh linh mới; và khi nhìn thấy đứa con chào đời niềm vui của cha mẹ dâng trào, vì tình yêu họ trao cho nhau không chỉ là những cảm xúc mông lung, nhưng nó đã được kết tinh để mang lại một hiện hữu mới, một hiện hữu in đậm bóng dáng của họ. Vâng, tình yêu là thế đó, nó không như gió thoảng đến rồi đi, không như giọt sương ban mai có đó rồi mất đó, trái lại tình yêu thể hiện tình dài lâu qua sự hiện diện của sự sống mới được gọi là người con.

Thế nhưng, cho dẫu tình yêu giữa hai người có sâu đậm đến mấy, họ cũng chỉ mang lại một sự hiện diện mang tính dài lâu đó cũng chỉ là tạm bợ, bởi những gì bắt nguồn từ thụ tạo đều chẳng thể vững bền. Là bụi đất, cha mẹ cũng chỉ có thể sản sinh ra những người con mang lấy bản chất của cha mẹ, cũng mỏng dòn và mong manh như cuộc sống của cha mẹ, và rồi cũng sẽ trở về với bụi đất.

Tuy nhiên vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, nên Ngài không để con người ra hư không như bao thụ tạo khác, Ngài thực sự muốn con Ngài được chia sẻ sự sống vinh quang với Ngài. Ý muốn của Ngài đã bị Satan quấy phá qua việc nó xúi dục con người chống lại ý định của Thiên Chúa bằng sự hão huyền nó vẽ ra. Mặc dầu thế, Thiên Chúa không bao giờ bỏ ý định của Ngài, và Đức Kitô, Người Con yêu dấu, được Ngài sai đến trần gian để thực hiện một cuộc tạo dựng mới. Con người sẽ được trao ban sự sống mới không bằng chất thể bụi đất, nhưng bởi nước được tuôn trào từ cạnh sườn của Đức Kitô trên thập giá, nước đó được Thần Khí Chúa thánh hoá để những ai bước vào dòng nước đó sẽ được Thần Khí Chúa thanh tẩy, biến đổi thân xác bụi đất hư nát trở thành một thân xác của Đấng Phục Sinh, một thân xác không còn bị sự chết thống trị.

Điều đó xảy ra bởi nước chảy từ cạnh sườn của Đức Kitô là nước được kết tinh bởi một tình yêu vĩnh hằng, tình yêu của vị Thiên Chúa hằng sống. Thánh Gioan minh định: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, bởi đó Chúa Kitô, Người Con Một của Thiên Chúa, là quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người. Đây là quà tặng vô giá, vì qua đó con người nhận được sự sống. Cái chết của Chúa Kitô trên thập giá đã biểu lộ giá trị vô song của quà tặng này. Vâng, từ trên thập giá, Chúa Giêsu đã tuôn trào nước hằng sống qua cạnh sườn bị đâm thâu, vết đâm như đã khai mở nguồn tình yêu, để những ai bước vào đó sẽ được tái sinh để nhận một sự sống mới, sự sống đời đời.

Lạy Chúa, tình yêu Chúa dành cho chúng con thật kỳ diệu, từ bụi đất hư hèn, Chúa đã tái sinh chúng con trong dòng nước tình yêu được thể hiện qua cái chết trên thập giá. Xin cho chúng con khi đã được tái sinh thành con người mới luôn biết giữ gìn sự sống này, xin đừng để quỉ dữ một lần nữa cướp mất sự sống mà Chúa đã trao ban bằng chính cái chết của Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường