Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 7-15: Mùa Phục sinh là thời gian thuận lợi để mỗi người chúng ta suy tư và cảm tạ Chúa về ơn phục sinh mà Chúa ban cho chúng ta trong Thánh Thần

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH B


 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3: 7-15)
 

Khi ấy, Đức Giêu nói với ông Nicôđêmô rằng: Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy".

9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?"10 Đức Giê-su đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy!11 Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi.12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được?"13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

 
       Suy niệm

Khi nói với Nicôđêmô rằng: "Ông đừng ngạc nhiên vì nghe tÔi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy", Chúa Giêsu muốn nói về hiệu quả của ơn tái sinh do Chúa Thánh Thần mang lại. Vì thế, chúng ta cần hiểu và đón nhận ơn ban Thánh Thần.

Quả thế, dù là bậc thầy trong dân Israel, Nicôđêmô vẫn chưa hiểu điều Chúa Giêsu dạy bảo về Chúa Thánh Thần. Ông chưa hiểu thấu được những giáo huấn của Chúa Giêsu. “Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được?”. Do đó, cần lãnh nhận ơn ban Thánh Thần, chúng ta mới có thể đón nhận những lời dạy bảo của Chúa Giêsu. Sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần giống như sự hiện hữu và hoạt động của gió: “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu”. Nghĩa là Chúa Thánh Thần mà Đức Kitô ban cho chúng ta là Ngôi Ba Thiên Chúa, bản chất thần linh của Ngài là thiêng liêng, không thấy bằng bắt thường, nhưng có thể cảm nhận khi Ngài tác động trong chúng ta. Ban ơn hiểu biết cuộc sống. Ban ơn can đảm để sống cho đến cùng điều Chúa Giêsu đã dạy. 

Mùa Phục sinh là thời gian thuận lợi để mỗi người chúng ta suy tư và cảm tạ Chúa về ơn phục sinh mà Chúa ban cho chúng ta trong Thánh Thần như thánh Phaolô đã nói: “Nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới” (Rm 8,11).

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thương đến và đổi mới trong ngoài chúng con. Xin cho chúng con luôn biết cậy tin vào mọi ơn ban của Chúa, để chúng con sống làm chứng cho Chúa đến cùng. Amen. 

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường