Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3:7-15  “Như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời"

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ 3 TUẦN II PHỤC SINH C

NGÀY 30/4/2019


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (3: 7-15)

Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô: 7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy”.9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?”10 Đức Giê-su đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy!11 Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi.12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được?”13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,
15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Suy niệm

    “Như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời". Đây chính là trọng tâm của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu muốn minh định với ông Nicôđêmô được đoạn Tin Mừng trên trình bày. 

    Quả thế, Chúa Giêsu nhắc lại sự kiện năm xưa trong Cựu ước, hình ảnh con rắn đồng được Môsê treo lên là dấu hiệu cứu độ: Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng với niềm tin vào Thiên Chúa thì được cứu. 

    Hôm nay cũng thế, để được cứu, loài người cũng phải nhìn lên Ðức Giêsu - Con Thiên Chúa được giương cao trên thập giá - nghĩa là phải tin vào Người. Niềm tin của chúng ta không chỉ là tuyên xưng nơi môi miệng mà bằng chính cuộc sống cụ thể với Chúa và với mọi người. Nhờ đó mà chúng ta được cứu độ. Hiểu được chân lý cao siêu này hẳn là một điều không dễ dàng đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta cần lãnh nhận ơn ban của Thần Khí Chúa nơi bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. 


Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để Người đổi mới và gia tăng niềm tin cho chúng con vào chính Chúa - Đấng Cứu Độ duy nhất của ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường