Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Phục Sinh (Ga 3:7-15) - GKGĐ GP Phú Cường

Được sống muôn đời, đó là điều quan trọng nhất, là mục tiêu cuối cùng của con người, và cũng là một hồng ân cần được con người khiêm tốn đón nhận, chứ không phải là đối tượng để hiểu biết.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH
NGÀY 26/4/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (3,7-15)

7 Một hôm, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô: Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy”. 9 Ông Nicôđêmô hỏi Người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?” 10 Đức Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel, mà lại không biết những chuyện ấy! 11 Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. 12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được?” 13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm hai vị thầy gặp nhau trong đêm thanh vắng và trao đổi điều quan trọng mà không bị phiền phức.

Nicôđêmô là vị thầy của người Do Thái, ông muốn biết nhiều hơn nữa về Chúa Giêsu, người mà ông đã nhìn nhận như đến từ Thiên Chúa và có Chúa ở cùng vì những dấu lạ Người thực hiện. Nicôđêmô là vị thầy trên trần gian, còn Chúa Giêsu là vị thầy từ trên cao xuống, từ cung lòng Chúa Cha mà đến: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống” . Chúa Giêsu còn xác nhận với Nicôđêmô: “Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi thấy” .

Nicôđêmô đến với Chúa bằng khả năng của trí khôn, ông muốn hiểu biết sự thật, nhưng Chúa Giêsu mời gọi ông làm một điều khác, đó là đừng dựa vào khả năng trí khôn, nhưng hãy nhờ đến sức mạnh từ trên cao, phải sinh lại từ trên và phải tin vào Chúa: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”.

Được sống muôn đời, đó là điều quan trọng nhất, là mục tiêu cuối cùng của con người, và cũng là một hồng ân cần được con người khiêm tốn đón nhận, chứ không phải là đối tượng để hiểu biết.

Trong cuộc đối thoại, chúng ta thấy Chúa Giêsu không ngừng mời gọi Nicôđêmô nâng tâm hồn lên và để Chúa Thánh Thần thanh tẩy hầu có thể nhìn thấy và bước vào Nước Thiên Chúa. Cũng trong cuộc đối thoại này, chúng ta có thể ghi nhận một mặc khải quan trọng khác, đó là Chúa Thánh Thần chỉ được ban xuống cho con người qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Cùng với Nicôđêmô, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để Người dạy chúng ta biết về Thiên Chúa Cha, đồng thời sẵn sàng lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được hiểu biết tình yêu của Chúa đối với chúng con, xin cho chúng con được biến đổi và trở nên thánh thiện mỗi ngày một hơn. Amen.