Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba tuần II Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 23-28 "Ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát.28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN A


 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 2: 23-28)
 
23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa.24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: "Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!" 25 Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng?26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế". 27 Người nói tiếp: "Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát".

Suy niệm
 

“Ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát”.

Đối diện với lời trách móc của những người Pha-ri-sêu về việc các môn đệ của Người bứt lúa trong ngày Sa-bát, Chúa Giê-su đã minh định về ý nghĩa đích thực của lề luật. Việc tuân giữ lề luật không phải chỉ là quan tâm đến những thực hành chi li, hình thức bên ngoài. Đúng hơn là việc thấu hiểu tinh thần và mục đích chính yếu của chúng: giúp cho con người được thăng tiến và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. 

Việc bứt bông lúa được coi như việc gặt hái, và gặt hái là một trong ba mươi chín việc cấm làm trong ngày Sa-bát theo truyền thống của người Do Thái. Do đó, người Pha-ri-sêu cho rằng các môn đệ của Chúa Giê-su vi phạm luật giữ ngày Sa-bát. Ở đây, Chúa Giê-su không có ý biện minh hay bao che cho các môn đệ của Người; nhưng qua đây, Người muốn mọi người nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa của lề luật trong đời sống của mình. Sở dĩ có lề luật là do con người đã sa ngã phạm tội. Hay nói cách khác, lề luật được làm ra là để phục vụ cho con người, nhằm giúp con người sống tốt hơn, sống hài hoà hơn trong tương quan với Chúa và với nhau, nhất là để con người nhận ra và xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ và giải thoát mà Đấng Cứu Thế mang lại.

Trình thuật Tin Mừng này diễn ra vào thời Chúa Giê-su đang sống ở trần gian cách đây khoảng 2.000 năm, nhưng thiết tưởng nó cũng xảy ra trong thời đại của chúng ta. Nhiều người quá chú trọng vào hình thức bên ngoài trong việc giữ các giới răn và luật lệ, thậm chí xem chúng như là phương thế mang lại ơn cứu độ cho mình, để rồi trở nên khô cứng, khắc khe và vô tâm trước những nhu cầu chính đáng của anh chị em mình. Xin cho Lời Chúa mà hôm nay chúng ta suy gẫm giúp chúng ta có một tinh thần và thái độ xứng hợp hơn đối với lề luật.

Lạy Chúa Giê-su nhân lành, xin giúp chúng con biết ý thức hơn trong việc học hỏi và tuân giữ các giới răn của Chúa và giáo huấn của Giáo Hội theo tinh thần mà Chúa mời gọi. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn sống trong bình an và hạnh phúc ở đời này và hy vọng được hưởng ơn cứu độ muôn đời Chúa hứa ban. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường