Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18: 21-35: Một trong những nhân tố quan trọng để xây dựng tình người với người đó chính là sự tha thứ. Đây chính là giáo huấn nòng cốt mà Chúa Giêsu muốn gởi trao cho mỗi chúng ta qua trang Tin Mừng hôm nay.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A


NGÀY 17-03-2020


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18: 21-35)

1 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! "29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh."30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? "34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."
 
SUY NIỆM


Một trong những nhân tố quan trọng để xây dựng tình người với người đó chính là sự tha thứ. Đây chính là giáo huấn nòng cốt mà Chúa Giêsu muốn gởi trao cho mỗi chúng ta qua trang Tin Mừng hôm nay.

Quả thế, khi thánh Phêrô hỏi Đức Giêsu: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần?”. Phêrô muốn Chúa giúp ông xác định cách thế xây dựng mối tương quan liên vị khi có sự lỗi phạm đến anh em mình. Đối với cha ông chúng ta thì sự tha thứ là “nhất quá tam”. Nhưng đối với Phêrô thì sự tha thứ ấy được nới rộng hơn nữa là “đến bảy lần”. Vậy là quá hào phóng. Phêrô tưởng rằng, thầy Giêsu cũng bằng lòng với mình ở con số 7 của sự tha thứ. Nhưng không, Chúa Giêsu đã đưa ông đến một chân trời mới của sự tha thứ. Đó là “phải tha đến bảy mươi lần bảy” – Một sự tha thứ luôn mãi, không giới hạn. Hay nói khác đi, tha thứ bảy mươi lần bảy tức là một sự tha thứ xuất phát từ sâu thẳm của tâm hồn. Sự tha thứ ấy không còn hệ tại ở số lần mà đúng hơn sự tha thứ phải trở thành một bản chất mới của người môn đệ học được từ lòng xót thương của thầy Giêsu, tha thứ luôn mãi để cho con người cơ hội hoàn thiện bản thân.

Trong đời sống hằng ngày, có những lúc chúng ta không còn tin tưởng ở tình người. Chúng ta không dám tha thứ cho người đã có lỗi với mình vì tính hẹp hòi và ích kỷ. Những lúc như thế, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu để nhận ra ánh mắt nhân từ, cảm thông của Người. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta con tim của Chúa để biết nhìn, cảm thông và tha thứ cho người xúc phạm mình. Có tha thứ, chúng ta mới có được những mối tương quan tốt đẹp giữa người với người, nhất là chúng ta ngày càng trở nên giống thầy Giêsu hơn.

Lạy Chúa, Chúa luôn nhìn chúng con với ánh mắt khoan dung nhân hậu, xin cho con cũng biết nhìn anh em con bằng ánh mắt bao dung tha thứ, cho dù anh em con có xấu xa, có tồi tệ đến đâu đi nữa. Xin cho con luôn biết kiên nhẫn tin tưởng, yêu thương và tha thứ cho họ như Chúa đã làm cho chúng con. Amen.
 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường