Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Mùa Chay A

Tin mừng Mt 18: 21-35: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, khi trò chuyện với Chúa Giêsu và xin Người chỉ dạy, Phêrô đã đề xuất với Thầy tha bảy lần và hy vọng sẽ được Thầy khen ngợi...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A


NGÀY 21-03-2017

 

 
Lời Chúa: Mt 18: 21-35

(21)Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? (22)Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. (23)Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. (24)Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn nén vàng. (25)Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. (26)Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết”. (27)Tôn chủ của tên đầy tớ liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. (28)Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!”. (29)Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh”. (30)Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. (31)Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. (32)Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia. Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin Ta, (33)thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính Ta đã thương xót ngươi sao?” (34)Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. (35)Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Ông bà ta có câu: “chén úp trong một sóng còn khua”, trong đời sống tương quan giữa con người với nhau, chắc chắn sẽ có những hiểu lầm, mâu thuẫn, tranh cãi, xung đột hơn thua. Lẽ tất nhiên, chúng ta sẽ khó tránh khỏi những va chạm, cách hành xử và lời nói gây tổn thương cho nhau. Và rồi, người ta thường theo thói quen “quá tam ba bận” nghĩa là tha cho nhau cùng lắm là ba lần.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, khi trò chuyện với Chúa Giêsu và xin Người chỉ dạy, Phêrô đã đề xuất với Thầy tha bảy lần và hy vọng sẽ được Thầy khen ngợi. Ông nghĩ tha tới bảy lần là quá nhiều rồi, vì số bảy là số biểu tượng cho sự hoàn hảo, hơn cả ba lần mà trước nay mọi người hành xử theo lời các Rápbi Do thái ngày xưa dạy tha thứ tối đa ba lần. Thế nhưng, thật bất ngờ cho cả Phêrô lẫn những người đồng môn khi Thầy Giêsu cho biết không chỉ tha bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy. Con số bảy gấp bội lần lại nhân thêm bảy nữa, nghĩa là chúng ta cần phải tha luôn luôn, tha không giới hạn và tha vô điều kiện (x. Mt 18,22).

Chúa Giêsu đã mượn dụ ngôn “Tên đầy tớ không biết thứ tha” để giáo dục các môn đệ và mỗi người chúng ta về việc cần phải tha thứ cho nhau. Hình ảnh con nợ mắc nợ người chủ quyền uy mười ngàn nén vàng. Nhưng rồi, trước những lời van lơn của con nợ xin để lơi lơi đi sẽ trả, chủ đã động lòng thương và tha tất cả, bất kể số nợ quá lớn ấy. Song, vừa quay đi thì cậu ta lại trở nên hà khắc, túm cổ nắm áo người đang nợ mình một trăm quan tiền, số nợ chẳng đáng là bao so với những gì anh đã được tha. Hơn nữa, người ấy lại là bằng hữu, vậy mà anh đã trở nên bất nghĩa, một hai đòi tống ngục. Thế rồi, hành động của anh đã phải trả giá.

Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài sẵn sàng tha thứ cho tất cả chúng ta, và Ngài cũng muốn mỗi người chúng ta cũng biết đối xử bao dung với đồng loại mình như thế. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta Lời Kinh Lạy Cha khi cầu nguyện với Cha của Người: “Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con”. Chúng ta chỉ được Chúa tha thứ khi chính chúng ta phải là những người cũng biết đối xử bao dung. Vì lẽ, tội mà chúng ta xúc phạm đến Chúa thì nặng hơn nhiều so với lỗi mà chúng ta gây ra cho nhau. Vâng, chỉ có lòng bác ái với nhau mới che phủ muôn vàn tội lỗi (1Pr 4,8). Khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa đã yêu thương tha thứ và cứu chuộc chúng ta khỏi sự chết rồi. Vậy thì còn chờ chi mà chúng ta không biết tha thứ cho nhau.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết đối xử với nhau bằng tình đồng loại, biết bỏ qua cho nhau những lỗi phạm vô tình hay cố ý mà chúng con đã gây ra cho nhau, vì chính Chúa đã chịu treo thập giá để cứu chuộc chúng con và tha thứ cho chúng con khỏi tội lỗi đời đời. Amen.
 
Thầy Anphongso Quang Hiển