Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18: 21-35:  Với Thiên Chúa, Ngài muốn chúng ta tha cho anh chị em mình không dừng lại ở số lần, nhưng phải tha thứ luôn mãi, bởi vì Chúa luôn tha thứ cho chúng ta.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B


NGÀY 09-03-2021


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18: 21-35)

1 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! "29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh."30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? "34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."
 
SUY NIỆM

 

  Tha thứ - nói thì dễ, nhưng thực hành thì không phải là việc đơn giản. Có lẽ, ai trong chúng ta cũng có không ít lần kinh nghiệm về việc tha thứ cho một ai đó khi họ xúc phạm đến mình.

Trang Tin Mừng này cho chúng ta thấy dụ ngôn về sự tha thứ. Ông chủ đã tha nợ cho người đầy tớ nợ 10.000 yến vàng. Vậy mà người đầy tớ ấy lại không xóa nợ cho đồng bạn với số nợ 100 quan tiền. Một sự chênh lệch món nợ rất lớn. Cũng vậy, ông chủ là Thiên Chúa luôn tha thứ tội lỗi cho chúng ta mỗi lần chúng ta sám hối ăn năn, trong khi chúng ta là những đầy tớ lại không biết tha thứ cho nhau?

Có khi chúng ta lầm tưởng như Phêrô khi tỏ vẻ tha thứ nhiều lần cho anh em mình (tới 7 lần). Với Thiên Chúa, Ngài muốn chúng ta tha cho anh chị em mình không dừng lại ở số lần, nhưng phải tha thứ luôn mãi, bởi vì Chúa luôn tha thứ cho chúng ta.

Không phải hằng ngày chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha: “xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha cho người có nợ (lỗi) với chúng con”. Bởi khi chúng ta thứ tha là khi chúng ta được tha thứ. Chính Đức Giêsu đã khẳng định nếu chúng ta không tha thứ cho anh em mình thì Chúa Cha cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy.

Lạy Chúa, Chúa luôn quảng đại tha thứ tội lỗi cho chúng con khi chúng con sám hối và nài xin lòng thương xót của Ngài. Xin ban ơn thêm sức cho chúng con cũng biết không ngừng tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường