Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18: 21-35: Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY C


NGÀY 26-03-2019


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18: 21-35)

1 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! "29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh."30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? "34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."
 
SUY NIỆM

“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. 

Đoạn Tin Mừng chúng ta suy niệm hôm nay là bài học tha thứ thật ý nghĩa mà Chúa Giêsu dạy cho Phêrô nói riêng, cũng như cho tất cả chúng ta. Dụ ngôn về tên đầy tớ mắc nợ không biết thương xót giúp chúng ta ý thức hơn về lòng bao dung tha thứ. 

Lý do tên đầy tớ không biết tha thứ cho người đồng bạn của mình chính là vì anh ta không cảm nhận được lòng thương xót bao dung của ông chủ đã dành cho mình. Vì chạnh lòng thương, ông chủ đã tha cho anh ta một món nợ rất lớn, có khi cả đời anh ta cũng không thể nào trả được. Vậy mà liền sau đó, anh ta lại không bỏ qua cho người đồng bạn chỉ thiếu mình một số nợ giá trị nhỏ hơn rất nhiều lần. 

Thực tế cuộc sống ngày nay cũng vậy. Không ít lần chúng ta nhận thấy mình muốn dễ dàng nhận được sự quảng đại bao dung của người khác, nhưng lại khắc khe khi phải trao ban sự tha thứ cho tha nhân. Hơn nữa, chúng ta quên rằng, trước mặt Thiên Chúa là Đấng thánh thiện vô cùng, ai trong chúng ta cũng là người tội lỗi, bất xứng; ai trong loài người chúng ta cũng cần được Chúa tha thứ. Và điều kiện để lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa chính là chúng ta biết sám hối và có khả năng thứ tha cho tha nhân. Hãy để cho Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng: càng cảm nhận sâu xa được lòng thương xót và nhân từ của Chúa, chúng ta càng có khả năng xót thương và bao dung với anh chị em mình, nhất là những người trong gia đình, trong cộng đoàn, những người cùng hoàn cảnh với mình. 

Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Chúa dạy chúng con phải biết sống tha thứ thật nhiều cho anh chị em mình. Xin cho chúng con mỗi ngày cảm nhận sâu xa hơn lòng thương xót của Chúa để cuộc đời chúng con luôn phản chiếu sự tha thứ bao dung đến cho mọi người. Amen.
  


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường