Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 1: 1-17 Bản gia phả của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu hôm nay được chia làm ba phần dựa trên ba giai đoạn lớn của lịch sử dân Do Thái

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN III MÙA VỌNG A

 


 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 1: 1-17)
 
1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.SUY NIỆM

Bản gia phả của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu hôm nay được chia làm ba phần dựa trên ba giai đoạn lớn của lịch sử dân Do Thái: Giai đoạn thứ nhất từ Tổ phụ Apraham đến vua Đavít; giai đoạn thứ hai từ vua Đavít đến cuộc lưu đày ở Babylon; giai đoạn thứ ba từ lưu đày ở Babylon đến thời Chúa Giêsu. Ba giai đoạn này tiêu biểu cho ba giai đoạn trong lịch sử cứu độ của nhân loại: giai đoạn thứ nhất, loài người được dựng nên cao trọng: Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Loài người được tạo dựng nên trong tình yêu và để chia sẻ tình yêu với Thiên Chúa; giai đoạn thứ hai, loài người đánh mất sự cao trọng: thay vì sống trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa, loài người lại dùng ý chí tự do của mình để từ chối và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình để nô lệ cho tội lỗi; giai đoạn thứ ba, loài người có thể phục hồi sự cao trọng: mặc dù loài người đánh mất sự cao trọng qua việc dùng ý chí tự do của mình để từ chối và loại trừ Thiên Chúa, thế nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc loài người trong tội lỗi bởi chính sự điên dại của họ. Thiên Chúa đã sai con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến để cứu con người ra khỏi vũng lầy tội lỗi, nơi mà loài người đang đắm chìm và ngụp lặn. Nơi Chúa Giêsu Kitô, loài người đã được phục hồi mối tương giao đã mất với Thiên Chúa.

Chính trong cái nhìn này mà cuộc giáng sinh của Chúa Giêsu không phải là một chuyện tình cờ, một sự kiện mất hút trong lịch sử nhân loại, nhưng là điểm đến của một kế hoạch nơi Thiên Chúa, và toàn thể lịch sử nhân loại hướng về đó. Nơi Chúa Giêsu, sự hiện diện của một Thiên Chúa vô hình trở nên hữu hình, một Thiên Chúa siêu việt trở nên gần gũi, cụ thể và đầy năng động nơi nhân loại. Nơi Chúa Giêsu, ta thấy khuôn mặt của vị Thiên Chúa từ bi thương xót, vị Thiên Chúa trợ giúp và cứu độ. Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa ở cùng con người và con người đến được với Thiên Chúa.

Thật vậy, Chúa Giêsu là Đấng đến để lấp đầy sự chờ mong và hoàn tất lịch sử của từng người và của cả nhân loại. Người không chỉ là lời giải đáp cho giấc mơ hạnh phúc của dân Do Thái, nhưng còn cho tất cả nhân loại. Thế nhưng nhiều khi trong thực tế của cuộc sống, chúng ta không nghĩ như vậy. Chúng ta cứ đi tìm lời giải đáp cho những giấc mơ hạnh phúc trong quyền thế, giàu sang vật chất và trong những đam mê tội lỗi.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn nhận ra rằng chỉ nơi Chúa Giêsu thì giấc mơ về sự bình an, hạnh phúc của chúng con mới trở thành hiện thực. Xin cho chúng con biết để cuộc sống của mình được định hướng và được nâng đỡ bởi Lời Chúa và các giá trị Tin Mừng. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường