Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 21: 28-32: Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG


THÁNH LUCIA – TRINH NỮ TỬ ĐẠO
 

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 21: 28-32)

28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho."29 Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi.31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."

SUY NIỆM

Chúng ta đã sang năm phụng vụ mới. Với giáo phận Phú Cường, đây là năm hướng mỗi người chúng ta đến tinh thần hiệp thông bằng đời sống cầu nguyện. Qua cầu nguyện chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em.

Vậy chúng ta phải sống tinh thần hiệp thông đó như thế nào?

Đối với Chúa, chúng ta phải thể hiện đức tin qua hành động cụ thể của cuộc sống. Với anh chị em, đó là tinh thần liên đới trong đức tin và luân lý.

Hai thái độ đối nghịch nhau của hai người con trong Tin mừng hôm nay sẽ là điểm quy chiếu để chúng ta nhìn rõ con người của mình. Chúng ta là ai trong hai người này!

Chúa đã hỏi “Ai trong hai người con đó đã thi hành ý muốn của Cha?”. Một câu hỏi đã làm cho chúng ta lúng túng. Bởi đức tin đúng không chỉ là tư tưởng đúng mà con phải có hành động đúng nữa. Hơn nữa, làm theo ý Cha, tức là làm theo ý Thiên Chúa. Làm theo ý Chúa là tin vào lời Chúa dạy và niềm tin ấy phải dẫn đến sự biến đổi đời sống. Và đó cũng là hai chiều kích của sự hiệp thông: tin Chúa và biến đổi đời sống.

Giáo hội nhắn nhủ chúng ta: biết đạo thì phải sống đạo bằng một đời sống chứng nhân; lắng nghe lời Chúa thì cũng phải thực thi lời Chúa qua những thực hành cụ thể.

Mùa Vọng, cơ hội để chúng ta xét mình: chúng ta là người con nào của Chúa? Người con tốt nhất là người người con đã đi làm cho Chúa. Vậy chúng ta đã có tâm tình xứng hợp chưa để gọi là thực thi giáo huấn và chờ đợi Chúa đến?

Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con. Amen