Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 21: 28-32: Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bắt đầu bằng một câu chuyện: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 21: 28-32)

28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho."29 Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi.31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."

SUY NIỆM

 

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bắt đầu bằng một câu chuyện: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây !” nhưng rồi lại không đi. Sau khi kể câu chuyện, Chúa Giêsu mời gọi các thượng tế và kỳ lão đưa ra nhận xét: “Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Thật dễ để đưa ra câu trả lời: người con thứ nhất là người đã thi hành ý muốn của người cha. Thế nhưng khi hòa mình vào một trong hai người con đó thì câu trả lời không phải dễ.

Tin Mừng không cho chúng ta biết tại sao người con thứ nhất từ chối không đi. Tuy nhiên, chúng ta thấy khi anh ta trả lời dứt khoát “không đi”, thì câu trả lời “vâng con đi” cũng bắt đầu vang lên trong con người của anh ta. Từ “vâng” bắt đầu vang lên lúc đầu thật yếu ớt, nhưng sau đó dần dần lớn hơn. Thế rồi, có một cuộc đấu tranh giữa từ “không” và từ “vâng”. Cuối cùng từ “vâng” đã chiến thắng, và thế là anh ta quyết định ra đi làm vườn nho. 

Bây giờ chúng ta hãy xem xét người con thứ hai. Anh ta đáp lại tức khắc, và khẳng định lời nói “vâng” với người cha. Thế nhưng cũng giống như người con thứ nhất, có một cuộc đấu tranh giữa từ “vâng” mà anh ta khẳng định ban đầu và từ “không”. Và cuối cùng từ “không” thật yếu ớt lúc ban đầu đã chiến thắng, và thế là anh ta quyết định không đi làm vườn nho của cha.

Cũng giống như hai người con ở trên, chúng ta chắc có rất nhiều lý do cho sự vâng lời hoặc không vâng lời của mình. Làm sao tôi phải làm theo ý Chúa? Tôi đã có một kế hoạch khác cho riêng mình rồi. Bây giờ tôi còn nhiều việc khác quan trọng cần làm hơn, v.v. Cũng giống như người con thứ hai, nhiều lúc chúng ta cũng chân thành có ý định làm theo lời Chúa: Hôm nay tôi rảnh việc, tôi sẽ làm công việc của cha tôi. Việc của cha quan trọng và cần thiết hơn việc của tôi. Tôi sẽ sẽ làm theo ý của cha tôi, bởi vì sự vâng lời đó sẽ làm cho cha tôi vui mừng và hạnh phúc, v.v.

Thật dễ dàng nói “vâng” vào buổi sáng, bởi vì khi nói “vâng”, chúng ta thực sự chưa nhận biết điều gì sẽ lôi kéo theo, trong công việc mà chúng ta đang đảm nhận. Nhưng với diễn tiến trong ngày, dần dần, những lôi cuốn khác được lộ diện. Thế rồi, chúng ta có những suy nghĩ khác. Từ đó, lời nói “vâng” của chúng ta có thể dễ dàng chuyển sang lời nói “không”. Điều trái ngược cũng có thể xảy ra. Vào buổi sáng, chúng ta có thể nói “không” đối với một việc hoặc người nào đó. Nhưng trong ngày, có thể chúng ta lại nhìn nhận sự việc một cách khác biệt đi, và chuyển từ “không” thành từ “vâng”. 

Trong cuộc chiến “vâng”“không” làm theo Lời Chúa, xin Chúa thêm sức mạnh và khôn ngoan để chúng ta có thể chuyển lời nói “không” thành “vâng”. Và luôn trung thành với lời “vâng” ban đầu.  
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường