Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 6: 30-35: Nhân loại thiếu ăn không phải vì thiếu cơm bánh, mà chỉ vì thiếu những tấm lòng quảng đại, thiếu những bàn tay được mở ra và san sẻ cho người khác.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH A


NGÀY 28/04/2020


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6: 30-35)

Khi ấy, đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy và tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật các ngươi, không phải Môisê đã ban bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực, vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian”. Họ liền thưa: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

SUY NIỆM


Chênh lệch giữa các nước giàu và các nước nghèo, thậm chí sự chênh lệch ngay trong cùng một nước, là hiện tượng không thể chối cãi được trong nền văn minh tiêu thụ ngày nay. Nguyên nhân chính của sự chênh lệch ấy chắc chắn là do sự ích kỷ của con người. Càng có, con người càng muốn có thêm và chỉ muốn chiếm giữ riêng cho mình. Do đó, sự giàu có về của cải vật chất không đương nhiên làm cho con người được thêm phong phú.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng về cùng đích của cuộc sống là chính Chúa, chỉ có Ngài mới đáp ứng được khát vọng thâm sâu của con người. Đám đông những người Do Thái được Chúa Giêsu cho ăn no nê ngày hôm trước, hôm sau lại tìm đến với Người. Chúa Giêsu biết rõ họ đi tìm mình không phải vì đã thấy được ý nghĩa của phép lạ, hoặc để nghe được giáo huấn của Người, nhưng chỉ vì của ăn nuôi thân xác. Chúa Giêsu kêu gọi họ tìm kiếm của ăn vĩnh cửu qua phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều.

Thật thế, qua phép lạ ấy, Chúa Giêsu báo trước bánh trường sinh là chính Người. Chúa Giêsu là tấm bánh được bẻ ra để trao ban cho mọi người. Ai tin nhận Người, đón nhận sức sống của Người, người đó cũng sẽ được sống trường sinh. Người đó sẽ tham dự vào chính sự sống của Chúa Giêsu, nghĩa là cũng sẽ trở thành tấm bánh được bẻ ra và trao ban cho người khác. Chỉ có một cuộc sống như thế mới thực đáng sống, vì nó mang lại ý nghĩa đích thực cho cuộc sống con người.

Với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giêsu đã nuôi sống một đám đông trên năm ngàn người. Quả thật, Chúa Giêsu chỉ cần nói một lời cũng đủ nuôi sống cả nhân loại, nhưng Người đã không đến như một phù thủy, Người cũng chẳng đến để mang lại bất cứ giải pháp kinh tế nào. Người đến là để trở thành tấm bánh được bẻ ra và trao ban. Ai thực sự ăn tấm bánh ấy, người đó cũng sẽ trở thành tấm bánh được bẻ ra để trao ban cho người khác. Nhân loại thiếu ăn không phải vì thiếu cơm bánh, mà chỉ vì thiếu những tấm lòng quảng đại, thiếu những bàn tay được mở ra và san sẻ cho người khác.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được nuôi sống bằng tấm bánh Giêsu, và cũng xin cho mỗi người chúng con luôn trở nên tấm bánh bẻ ra và trao cho người khác. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường