Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 6: 30-35: Chúa Giêsu là Bánh hằng sống, Bánh ban sự sống đời đời. Đón nhận Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu thì sẽ được sự sống đời đời. Tin Mừng hôm nay là bài giảng của Chúa Giêsu về Bánh hằng sống. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH C


NGÀY 07/05/2019


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6: 30-35)

Khi ấy, đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy và tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật các ngươi, không phải Môisê đã ban bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực, vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian”. Họ liền thưa: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

SUY NIỆM


Chúa Giêsu là Bánh hằng sống, Bánh ban sự sống đời đời. Đón nhận Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu thì sẽ được sự sống đời đời. Tin Mừng hôm nay là bài giảng của Chúa Giêsu về Bánh hằng sống. 

Trong khi dân chúng chỉ lo tìm kiếm những dấu lạ, những của ăn thuần túy vật chất, thì Chúa Giêsu đã khơi lên trong họ những khát vọng về đời sống tinh thần: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”.

Và họ đã xin: “Xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy, bởi vì tổ tiên chúng tôi đã ăn man na và đã chết”. Giờ đây, đối với họ, việc được hưởng phép lạ hóa bánh tuy quan trọng nhưng lại kém diệu kỳ hơn man-na, bởi đó cũng là thứ bánh thường mà Chúa Giêsu ban cho họ, một loại bánh không phải “từ trời xuống”. Họ muốn thứ bánh đích thực, bánh ban sự sống. Thiên Chúa không thể thua kém lòng quảng đại của con người.

Nhận thấy dân chúng có lòng khao khát về bánh trường sinh, Chúa Giêsu tự giới thiệu: “Chính tôi là Bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”.

Như bánh vật chất hoàn toàn cần thiết cho sự sinh tồn, Chúa Giêsu đã ban qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, thì Bánh trường sinh, là chính Chúa Giêsu, còn cần thiết hơn cho những ai tin. Bởi vì mang đến cho họ, cho thế gian sự sống thiêng liêng vĩnh cửu. 

Lạy Chúa, xin hãy phán, vì Chúa có Lời ban sự sống đời đời. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường