Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Phục Sinh (Ga 14:6-14) - GKGĐ GP Phú Cường

Thánh Philipphê là người tông đồ thân tín của Chúa Giêsu, ở với Chúa, có Chúa mà lại không biết Chúa. Lời của Chúa Giêsu dành cho thánh nhân như lời khiển trách: “ Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philipphê, anh chưa biết thầy ư?

Suy niệm Lời Chúa
THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH
Ngày 03/5/2022
THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (14,6-14)

6 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua thầy. 7 Nếu anh em biết thầy, anh em cũng biết Cha thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người”. 8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”. 9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết thầy ư? Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"? 10 Anh không tin rằng thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy sao? Các lời thầy nói với anh em, thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc thầy làm. 12 Thật, thầy bảo thật anh em, ai tin vào thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì thầy đến cùng Chúa Cha. 13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh thầy mà xin, thì thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14 Nếu anh em nhân danh thầy mà xin thầy điều gì, thì chính thầy sẽ làm điều đó”.

SUY NIỆM

Thánh Philipphê là người tông đồ thân tín của Chúa Giêsu, ở với Chúa, có Chúa mà lại không biết Chúa. Lời của Chúa Giêsu dành cho thánh nhân như lời khiển trách: “ Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philipphê, anh chưa biết thầy ư?

Chúng ta cũng dễ rơi vào tình trạng như thánh Philipphê, biết mà như không biết hoặc điều mình nhận biết không đúng với thực tại. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống đích thực và duy nhất. Nếu chọn con đường khác, chắc hẳn đó là sai lầm. Theo nghĩa thông thường, Kitô hữu như là người có Chúa Kitô. Thế nhưng điều đó chưa đủ để loan báo cho mọi người biết về Chúa.

Chúng ta hãy bắt chước tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu như tương quan của Chúa Giêsu với Cha Người. Điều mà Người tâm niệm: “ Các lời thầy nói với anh em, thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong thầy, chính Người làm những việc của mình”, cũng phải là tâm niệm của tất cả các Kitô hữu. Chúng ta có Chúa, và còn hơn thế nữa, Chúa đang thực sự hoạt động nơi mỗi người. Liệu rằng tất cả những lời nói, việc làm của người Kitô hữu có thực sự là những công việc mà Chúa muốn thực hiện? Lời nói và việc làm của chúng ta có đồng nhất với nhau để mọi người nhận ra chân lý đang thực sự được rao truyền giữa một thế gian giả dối và sai lầm?

"Đức tin không có việc làm là đức tin chết" (Gc 2,17), Mùa Phục sinh mời gọi chúng ta hãy làm mới lại đức tin. Làm mới để nhận ra rằng chúng ta chưa thực sự biết Chúa với tất cả tấm lòng của mình, sự hiểu biết còn nông cạn trên những trang giấy, trên những lời dạy: “Ai tin vào thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc thầy làm”. Niềm tin đích thực là để cho Chúa, lời của Người được thực thi sống động trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta.

Lạy Chúa, một điều con kiếm con xin, là luôn được ở trong đền Chúa, mọi ngày trong suốt cuộc đời (x. Tv 26,4). Ước chi lòng khát khao ở trong nhà Chúa trở nên động lực thúc đẩy chúng con loan truyền tình thương và lòng thành tín của Ngài cho tất cả mọi người. Amen.