Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 31-35 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN III THƯỜNG NIÊN A

LỄ THÁNH TOMA AQUINÔ, LINH MỤC 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 3: 31-35)
 

31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra.32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!"33 Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?"34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi".


Suy niệm
 

Khác với Mátthêu và Lu-ca, tác giả Mar-cô không kể về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giê-su, trong đó có đề cập tới sự hiện diện và vai trò của Đức Ma-ri-a trong mầu nhiệm nhập thể. Nhưng giờ đây, khi Chúa bắt đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng với quyền uy thần linh và những phép lạ kèm theo, chúng ta thấy Mar-cô nhấn mạnh đến Đức Ma-ri-a và anh em của Chúa.

 Anh em của Chúa được nói ở đây không nhất thiết hiểu như anh em ruột thịt trong cùng một gia đình. Chủ ý của Mar-cô là trình bày cho cộng đoàn Ki-tô hữu tiên khởi về mối tương quan mới và sâu xa giữa Chúa Giê-su và con người, và mối tương quan ấy không xây dựng trên quan hệ thân thuộc gia đình, mà trên sự chu toàn thánh ý của Chúa Cha.

Thật vậy, khi bắt đầu thi hành sứ mệnh rao giảng Tin Mừng Nước Trời, Chúa Giê-su đã qui tụ quanh Người các môn đệ và thiết lập với họ một cộng đoàn mới vượt ngoài ranh giới gia đình Na-za-rét, một cộng đoàn được xây trên một căn bản mới, đó là chu toàn thánh ý Chúa Cha. Tuy nhiên, mặc khải thực tại mới mẻ về mối liên hệ thiêng liêng, Chúa Giê-su không làm cho mình trở thành kẻ bất hiếu đối với Mẹ Người vì chối bỏ tình thân thuộc gia đình, nhưng làm cho nó bền chặt hơn, bởi lẽ hơn ai hết, Đức Ma-ri-a là người đã thi hành thánh ý Chúa Cha một cách trọn vẹn nhất. Tình thân gia đình hạn hẹp nơi một số ít người đã được Chúa biến đổi thành phổ quát: mọi người đều có thể gia nhập gia đình của Chúa tức là Giáo Hội.

Khi hé mở cho thấy thực tại sâu xa phổ quát được thiết lập giữa Người và các môn đệ, Chúa Giê-su chỉ mới thực hiện bước đầu của con đường sống kết hiệp với Người. Mối liên kết giữa Người và các môn đệ sẽ còn được phát triển sâu sắc và bền chặt hơn trong giao ước mới, mà Người sẽ thiết lập trong bí tích Thánh Thể, để các môn đệ được ở lại trong tình yêu và sự sống của Người, như cành nho gắn liền với thân nho để trổ sinh hoa trái.

Lạy Chúa Giê-su, xin gìn giữ chúng con trong mối liên hệ thân tình với Chúa ngày càng sâu xa và bền chặt hơn. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường