Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 5: 1-16: Tin Mừng luôn nhắn hỏi chúng ta: “anh có muốn khỏi bệnh không?” Câu trả lời không đơn giản là “có”, nhưng phải là một sự bày tỏ trọn vẹn về sự đơn độc...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A


NGÀY 28-03-2017
 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 5: 1-16)

1 Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang.3 Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, (chờ cho nước động,4 vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên; khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi).5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm.6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không? "7 Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi! "8 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi! "9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.

Hôm đó lại là ngày sa-bát.10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: "Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng! "11 Nhưng anh đáp: "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: "Anh hãy vác chõng mà đi! "12 Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh: "Vác chõng mà đi"? "13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy.14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước! "15 Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh.16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.
 
SUY NIỆM

Họ, những bệnh nhân, đang đợi chờ nước động, đang chờ đợi một biến cố xảy ra giải thoát họ khỏi cảnh khốn khó họ đang chịu, khỏi những đớn đau, khỏi những bối rối và sự sợ hãi: họ, những người mù lòa không còn thấy con đường đưa tới đích đến bằng con mắt, họ, những kẻ bất toại không còn ý chí đứng lên sau những thất bại ê chề và những thất vọng vì thế thái nhân tình; họ, những kẻ què quặt yếu đuối chôn vùi cuộc sống trong những thú vui thấp hèn; họ, những bệnh nhân, những người đang ở trong sự thất vọng, những người đang tìm kiềm sự giúp đỡ, hện diện mọi nơi và mợi lúc và đang chờ đợi sự giúp đỡ.

Không phải mọi người bệnh đều được giúp đỡ cùng một lúc – Đức Kitô đã không hành động mang tính phô trương, mị dân. Người chỉ đi đến duy nhất với một người bệnh và đề nghị sự cứu chữa, điều mà ông ta đang chờ đợi từ 38 năm nay. “Hãy trỗi dậy vác chõng mà đi”. Người bệnh đã làm theo lệnh truyền của Đức Kitô, đó chính là phép lạ. Người bệnh tín thác vào vào lời và bước đi. Từng bước đi đến gặp được Đấng đã cứu chữa anh. Đấng anh gặp ngoài đền thờ “đã bảo anh trỗi dậy vác chõng mà đi”, nhưng anh không biết Người là ai. Và cuối cùng anh đã gặp Người trong đền thờ và anh nhận ra Người: “Đức Giêsu Kitô”. Đó chính là hành trình đức tin. Đức tin là hành vi khởi sự từ việc lắng nghe, dứt khoát với quá khứ để đứng dậy bước đi vào “đền thờ”, và cuối cùng gặp được Đấng ban sự sống, Đấng là cội nguồn hạnh phúc, Đấng giải phóng khỏi mọi đau khổ bởi tội gây ra. Thật vậy, Tin Mừng luôn là lời mời gọi “trỗi dậy”, giũ bỏ cái quá khứ lỡ lầm, dứt khoát khước từ những nguyên nhân đưa con người tới chỗ mù lòa, bất toại, què quặt, để đến với với cội nguồn của hạnh phúc. Cuộc nhận biết và gặp gỡ với Đấng trao ban sự sống, Đấng chữa lành mọi bệnh tật, chỉ có thể xảy ra trong “đền thờ”, có nghĩa trong sự hối cải đích thật. Vì “đền thờ” là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ tha nhân của một tâm hồn an bình, một tâm hồn không còn đau khổ bởi tội.

Từng ngày, Tin Mừng luôn nhắn hỏi chúng ta: “anh có muốn khỏi bệnh không?” Câu trả lời không đơn giản là “có”, nhưng phải là một sự bày tỏ trọn vẹn về sự đơn độc, sự thất vọng của thân phận, để rồi can đảm đứng lên và đi với một thái độ hoàn toàn tín thác như người bất toại. Câu trả lời luôn đa dạng, nhưng bất cừ sự trả lời nào cũng phải là vâng theo và tín thác vào lời của Chúa.

Lạy Chúa, xin hãy đến và cứu chữa con. Những dục vọng đam mê, những tham vọng, tính ích kỷ nhỏ nhen, đang làm con bất toại, què quặt. Cuộc đời con đang chất chứa thất vọng ê chề. Hãy đến cứu con Chúa ơi. Xin giúp con can đảm đứng lên trở về với Chúa. Hãy đến với con Chúa ơi, vì chỉ có Chúa là nguồn hạnh phúc đích thật của con 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường