Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 5: 1-16:  Chúng ta cần nhận ra thực sự những phép lạ tình yêu mỗi ngày mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, không những chúng ta nhận mà còn phải sống và chia sẽ những giá trị của phép lạ của Thiên Chúa cho những anh em đau khổ khác.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A


NGÀY 24-03-2020

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 5: 1-16)

1 Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang.3 Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, (chờ cho nước động,4 vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên; khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi).5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm.6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không? "7 Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi! "8 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi! "9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.

Hôm đó lại là ngày sa-bát.10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: "Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng! "11 Nhưng anh đáp: "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: "Anh hãy vác chõng mà đi! "12 Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh: "Vác chõng mà đi"? "13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy.14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước! "15 Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh.16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.
 
SUY NIỆM

 
Vào năm 2017, tại giáo phận Fort Worth, Texas, USA, một tin đồn gây xôn sao vùng Argyle, một người phụ nữ đã mô tả Đức Mẹ bắt đầu xuất hiện với cô lần đầu tiên ở Arkansas, những lần tiếp theo tại nhà thờ Công Giáo St. Mark ở Argyle và bà cũng khai là ngoài Đức Mẹ ra, cô đã nhận được cả thảy 30 thông điệp gửi cho Hội Thánh từ nhiều vị thánh, các thiên thần, thậm chí từ chính Chúa Kitô. Đức Giám mục giáo phận Michael Olson, sau khi đã điều tra và tuyên bố đây chỉ là sự bịa đặt.
 
Quả thực, con người chúng ta dễ dàng hay mù quáng để tin theo những hiện tượng, những đồn đoán từ bên ngoài để rồi ồ ạt kéo đến xin chữa bệnh hay xin điều này điều khác, nhưng ngay chính nơi tâm hồn của chúng ta lại không khám phá và xác quyết thực sự về dấu lạ tình yêu, sự quan phòng mà mỗi ngày chúng ta nhận được từ Thiên Chúa. Chúng ta cần thực hành dấu lạ tình yêu này trong đời sống của mình.
 
Phép lạ của người bất toại trong Tin Mừng hôm nay đã dẫn chứng cho chúng ta thấy một điều quan trọng mà người bất toại đã mòn mỏi chờ đợi, không một nơi nương tựa, không một ai giúp đỡ và không một lời an ủi. Chính Chúa Giêsu đã cảm nhận được nổi cơ đơn và bế tắc của anh. Người đã phá tan cảnh đau thương của anh bằng một lời đối thoại tế nhị: “Anh có muốn được chữa lành không?”. Người bất toại đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!”. Đức Giêsu bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi! Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được”.
 
Chúng ta cần nhận ra thực sự những phép lạ tình yêu mỗi ngày mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, không những chúng ta nhận mà còn phải sống và chia sẽ những giá trị của phép lạ của Thiên Chúa cho những anh em đau khổ khác.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường