Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 5: 1-16:  Trang Tin Mừng hôm nay cho chúng thấy hình ảnh của người bất toại đã nằm chờ bên bờ hồ Bethsaiđa ròng rã 38 năm để hy vọng có một cơ hội được xuống hồ và được khỏi bệnh.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY C


NGÀY 02-04-2019

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 5: 1-16)

1 Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang.3 Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, (chờ cho nước động,4 vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên; khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi).5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm.6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không? "7 Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi! "8 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi! "9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.

Hôm đó lại là ngày sa-bát.10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: "Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng! "11 Nhưng anh đáp: "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: "Anh hãy vác chõng mà đi! "12 Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh: "Vác chõng mà đi"? "13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy.14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước! "15 Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh.16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.
 
SUY NIỆM

 
  Trang Tin Mừng hôm nay cho chúng thấy hình ảnh của người bất toại đã nằm chờ bên bờ hồ Bethsaiđa ròng rã 38 năm để hy vọng có một cơ hội được xuống hồ và được khỏi bệnh. Ba mươi tám năm là một khoảng thời gian thật dài, thật gian nan, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong sự tin tưởng là sẽ có một ngày chính anh sẽ được đón nhận ơn lành từ Thiên Chúa. 

Hình ảnh của người bất toại như sự nhắn gửi đến mỗi người chúng ta về niềm tin và thiện chí của chính mình vào Thiên Chúa. Chính thiện chí và niềm tin là điều kiện cần thiết để quyết định mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. 

Một đức tin dù nhỏ nhưng với sự kiên nhẫn và thiện chí, chúng ta có thể đưa một linh hồn vào thiên đàng; phương chi nếu có một đức tin lớn, chắc chắn không những chiếm hữu được thiên đàng, nhưng hơn thế nữa, chúng ta có thể sẽ đưa được cả thiên đàng vào chính tâm hồn mình. 

Chúa luôn yên thích những tấm lòng thành tâm thiện chí nơi chúng ta và nước Thiên Chúa cũng chỉ dành cho những ai bền đỗ, vững tin. Mùa Chay thánh mời gọi chúng ta sống gắn bó và tin tưởng vào ơn cứu độ của Thiên Chúa nhiều hơn nữa để thiên đàng sẽ thuộc về chúng ta. 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con luôn vững tin vào Chúa và phó thác trọn vẹn cuộc đời chúng con cho Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường