Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng A - GKGĐ Gáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 26-38: Trình thuật Tin mừng không chỉ nhằm quảng diễn biến cố quan trọng của lịch sử cứu độ nhân loại của Thiên Chúa mà còn gởi đến chúng ta...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

 
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca (Lc 1: 26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Trình thuật Tin mừng không chỉ nhằm quảng diễn biến cố quan trọng của lịch sử cứu độ nhân loại của Thiên Chúa mà còn gởi đến chúng ta mối tương quan thân tình giữa Thiên Chúa và con người. Làm sao con người có thể thấu hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa yêu con người nếu Chúa Giêsu không tự nguyện đến với nhân loại?

Vai trò của mẹ Maria là rất quan trọng. Lời xin vâng còn quan trọng hơn khi nó trình bày cách quảng đại thân phận con người trước Đấng Cứu Độ. Xin vâng vì hiểu ý nghĩa mầu nhiệm Thiên Chúa thực hiện cho con người. Xin vâng vì cuộc đời mẹ không do mẹ quyết định mà tự do để Thiên Chúa sử dụng. Xin vâng vì nhận loại đang đi ngược lại với sự an bài của Thiên Chúa. Xin vâng vì tất cả chúng ta đều có ý nghĩa với Thiên Chúa, là hình ảnh vô cùng quý giá của Người. Cuối cùng, Mẹ thưa xin vâng vì Thiên Chúa không đến trần gian để thể hiện năng quyền mà dùng tình yêu để đưa quyền lực, danh vọng, tiền tài và sự sống về đúng chỗ của nó. Sự tự do của con người không thể là cái cớ cho việc con người đánh mất cái quý giá nhất của mình là sự sống đời đời. Nên Chúa Giêsu giáng sinh theo thánh ý đã tiền định của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, Mầu Nhiệm Giáng Sinh còn gởi đến nhân loại bài học sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa nơi con người : Một Thiên Chúa, Ngôi Hai vốn dĩ là Thiên Chúa lại từ bỏ vương quyền để chỉ là con người, để có thể hình thai trong cung lòng con người. Đó là tình yêu khôn cùng của Thiên Chúa. Và khi Mẹ Maria thưa với sứ thần : “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ Thần truyền”. Lời thưa ấy trở nên khuôn mẫu bao đời cho con người muốn vượt qua giới hạn của chính mình để vươn đến Thiên Chúa. Bởi nẻo đường bao la của Thánh Thần Thiên Chúa vẫn mãi là mầu nhiệm, chỉ dành cho những ai kính sợ Thiên Chúa và biết tôn vinh Người cho phải lẽ. Chỉ khi ấy, con người được nâng cao lên khỏi thân phận bụi tro để có thể chìm đắm và bước đi trong ánh sáng của Thánh Thần. và hơn thế, con người thực sự mới hiểu thế nào là Thiên Chúa làm người và con người là hình ảnh của Thiên Chúa.

Vậy, chúng ta nghĩ gì khi Thiên Chúa ở trong chúng ta và trong anh chị em mình? Ngài giáng sinh nhưng ai đã tiếp đón Ngài và cho Ngài nệm ấm chăn êm, để sự giá lạnh của tình người sẽ trở nên ấm áp và bình yên?

GKGĐ Gáo Phận Phú Cường