Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 10: 22-30: Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên của Tôi. Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH B


NGÀY 24/04/2018


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 10: 22-30)

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dười cửa Salomon. Người Do Thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ nữa ? Nếu ông là Đức Kitô thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha Tôi làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên của Tôi. Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi sẽ cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ bị hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.

SUY NIỆM

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi, tôi ban cho chúng sự sống đời đời”.

Sự sống đời đời là hạnh phúc của người môn đệ đi theo Chúa. Nhưng trên hết sự sống đời đời của con người, chính là ước mơ của Chúa Giêsu. Chúa nói: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời”, qua đó Chúa Giêsu ban cho con người phương thế để được sống đời đời: 

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi, tôi ban cho chúng được sống đời đời”. Nghe tiếng Chúa và bước theo Chúa là con đường sống của con người.

“Nghe tiếng tôi” nghĩa là người môn đệ được kêu gọi trở nên giống Chúa Giêsu là người con hiếu thảo luôn lắng nghe lời Chúa Cha: “Này Con xin đến để thi hành ý Cha”. Nghe lời Chúa đó là lời đem lại ánh sáng và sự sống: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”; “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.

“Chúng theo tôi”: Theo Chúa không phải chỉ dừng lại khi mọi người gọi mình với danh xưng là môn đệ của Chúa, nhưng người môn đệ của Thầy Giêsu được thầy của mình ban quyền năng để nối tiếp sứ vụ của thầy, bằng lời nói và việc làm theo gương thầy chí thánh. Người môn đệ Chúa Kitô một khi đã theo Chúa, hãy cố gắng liên lỉ phục vụ những người cơ cực với niềm vui và dấn thân trong mọi hoàn cảnh. 

Xin Đức Giêsu Kitô Phục Sinh ban Thánh Thần tràn ngập trên gia đình chúng con, nhờ vậy chúng con hăng say và can đảm vâng nghe tiếng Chúa và bước đi theo Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường