Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 10: 22-30: Thay vì tin tưởng vào mình, như những người Pharisêu tự cho mình là người công chính, chúng ta phải nhận ra rằng mình là tội nhân và nhìn nhận cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là để cứu độ chúng ta.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH B


NGÀY 27/04/2021


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 10: 22-30)

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dười cửa Salomon. Người Do Thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ nữa ? Nếu ông là Đức Kitô thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha Tôi làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên của Tôi. Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi sẽ cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ bị hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.

SUY NIỆM

 

Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp cho người Do Thái rằng Người là Đấng Mêssia, bởi vì họ không tin vào Người; và niềm tin của họ khác xa những gì Chúa Giêsu mong đợi. Người không phải là Đấng giải phóng họ khỏi ánh đô hộ của người La Mã, nhưng Người là người đưa những ai tin vào sự sống đời đời nơi Người, một nguồn suối không bao giờ cạn, được Chúa Cha yêu thương, và vĩnh viễn sống với Người. 

Tin vào Chúa Giêsu và bước theo Người là thuộc về đoàn chiên của Chúa. Thuộc về đoàn chiên của Chúa có nghĩa là cam kết đời đời số phận của mình cho Chúa, về những gì Người đã làm cho chúng ta trên thập giá. Thay vì tin tưởng vào mình, như những người Pharisêu tự cho mình là người công chính, chúng ta phải nhận ra rằng mình là tội nhân và nhìn nhận cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là để cứu độ chúng ta.

Những người Do Thái ngờ vực vào Chúa và chất vấn Chúa có phải là Đấng cứu độ hay không. Họ không tin không phải vì Chúa Giêsu không phải là chủ đoàn chiên mà vì họ không phải là chiên. Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu là một, đây là lời nói của Đấng đã thực hiện lời hứa của Chúa Cha. Chúa chúng ta mãi mãi như vậy. Ngài là Đấng cứu độ, Đấng yêu thương và muốn chúng ta sống cuộc sống thần linh vĩnh viễn với Người. Thế nhưng điều quan trọng chúng ta phải là chiên của Chúa, mà phải là chiên tốt, chiên ngoan, chiên không tách ra khỏi đoàn chiên mà Chúa dẫn dắt. 

Vậy chúng ta có mối quan hệ cá vị thân thiết với Chúa Giêsu không? Chúng ta đã biết Người như thế nào? Chúng ta có tuân theo lời Người không? 
Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta sự sống đời đời nếu chúng ta nhận nó như một món quà qua đức tin nơi Người. Nếu vâng theo tiếng Người, có mối quan hệ với Người và đi theo Người, chắc chắn chúng ta là chiên của Người và chúng ta sẽ được sống đời đời với Người. 

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con sống xứng đáng là chiên ngoan của Chúa. Biết lấy Chúa làm trên hết mọi sự trong cuộc đời chúng con. Amen. 

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường